De ultieme gids voor het begrijpen van relaties

In deze digitale tijden kan het makkelijk zijn om de ware essentie van relaties uit het oog te verliezen. Een relatie is meer dan enkel een connectie tussen mensen. Het is een afspraak, een toewijding, en een belofte om er te zijn voor elkaar, in goede en slechte tijden.

Op deze pagina

Relaties - het onderwerp van talloze meesterwerken, het thema van vele beroemde gedichten, en de basis van gezinnen. Kunstenaars, schrijvers en gewone mensen praten er constant over. Ze zijn een van de meest essentiële aspecten van het leven, maar kunnen soms zo complex en moeilijk te onderhouden zijn. Wat houdt een relatie precies in? En hoe zorg je ervoor dat die van jou gezond en sterk blijft?

In de loop van ons leven hebben we relaties met allerlei mensen: vrienden, familie, collega’s en romantische partners. Al deze relaties zijn belangrijk, maar kunnen soms moeilijk en uitdagend zijn om te onderhouden.

Deze gids zal al je vragen over relaties beantwoorden - wat ze zijn, welke fasen ze doorgaan, hoe je ervoor zorgt dat je een gezonde en sterke relatie onderhoudt, waar je op moet letten, en nog veel meer! Dus of je nu vrijgezel bent en op zoek bent naar de perfecte partner, getrouwd bent met kinderen en je afvraagt waar de passie naartoe is, of iets daartussenin, deze gids is voor jou! Lees verder om alles te ontdekken wat je moet weten over relaties.

Wat houdt een relatie in?

Wat houdt een relatie in?

Een relatie is een band tussen twee of meer individuen. Deze band kan romantisch, platonisch of familiaal zijn. Het kan een connectie zijn tussen twee mensen van hetzelfde geslacht of tussen mensen van verschillende geslachten.

Vanuit een evolutionair perspectief hebben relaties ons geholpen om te overleven en te reproduceren. Sterker nog, onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat ze sociale connecties verlangen. Oxytocine, ook wel het “knuffelhormoon” genoemd, komt vrij wanneer we knuffelen, aanraken of dicht bij iemand anders zijn. Dit hormoon speelt een cruciale rol bij het vormen van relaties bij grote zoogdieren, en het is waarschijnlijk dat het een vergelijkbare rol speelt bij mensen. 1

Romantische relaties, gedefinieerd als “wederzijds erkende voortdurende vrijwillige interacties” 2, worden gekenmerkt door meer intensiteit, emotie en specifieke uitingen van genegenheid dan andere soorten relaties. Deze relaties zijn essentieel voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, en succesvolle romantische relaties op latere leeftijd dragen bij aan het algehele welzijn en de mentale gezondheid van individuen. 3 4

De fasen van een relatie

Romantische relaties kennen verschillende fasen die we doorgaans doorlopen. Volgens onderzoekers zijn er vier belangrijke fasen die we in een relatie ervaren. 5

1. Fase: De euforische fase

De eerste fase, ook wel “de euforische fase” genoemd, wordt gekenmerkt door gevoelens van liefde, bewondering en verliefdheid. Dit is vaak de “wittebroodsweken” fase van een relatie waarin alles rozengeur en maneschijn lijkt. Negatieve interacties zijn hier zeldzaam, omdat beide partners te veel in elkaar opgaan om eventuele gebreken te zien. 6

Als je in deze fase zit, zul je allerlei fysieke en emotionele symptomen ervaren. Je voelt je onoverwinnelijk, en je kunt zelfs veranderingen in je slaappatroon of eetlust opmerken. Je betrapt jezelf erop dat je dagdroomt over je partner of constant aan hem/haar denkt. 6

2. Fase: De vroege hechtingsfase

De tweede fase, ook wel de “vroege hechtingsfase” of “de post-huwelijksreis fase” genoemd, is wanneer mensen beginnen te wennen aan de realiteit van hun relatie. Dit is wanneer ruzies en meningsverschillen vaker beginnen te gebeuren, omdat beide partners nu meer bewust zijn van elkaars gebreken en tekortkomingen. In de vorige fase werden hoge niveaus van dopamine vrijgegeven, maar in deze fase beginnen die niveaus te dalen. 6

Het meer geëvolueerde deel van de hersenen, de ventrale pallidum, wordt actiever in deze fase. 6 Dit is wanneer mensen meer op de lange termijn beginnen te denken en dingen zoals huwelijk en kinderen overwegen.

Als je in een relatie zit, ga je meestal door bepaalde mijlpalen die aangeven dat je relatie serieuzer wordt of vordert. Hier zijn enkele relatiemijlpalen die koppels meestal doorgaan.

3. Fase: De conflict fase

De derde fase, ook wel “de conflict fase” of “de machtsstrijd fase” genoemd, is wanneer koppels meer negatieve dan positieve interacties beginnen te ervaren. Dit is meestal de fase waarin mensen hulp zoeken bij counseling of therapie om hen te helpen hun problemen op te lossen. Hoe langer de relatie duurt, hoe groter de kans op meer ruimte voor negatieve interacties. 6

Deze fase zal de sterkte van je relatie op de proef stellen. Als je deze fase kunt doorstaan, is de kans groot dat je relatie sterker en veerkrachtiger uit de test komt. Maar als dat niet lukt, dan is het misschien tijd om na te denken over andere opties.

4. Fase: De Stabiliteitsfase

De vierde fase, ook wel bekend als “de stabiliteitsfase” of “de verbintenisfase,” is de periode waarin partners leren om elkaars imperfecties te omarmen en een volwassen manier ontwikkelen om met meningsverschillen om te gaan. Je zult opmerken dat de negatieve interacties beginnen te verminderen en plaatsmaken voor meer positieve. Partners in deze fase hebben meestal een beter begrip van hoe ze op een constructieve manier met conflicten kunnen omgaan.

Als je deze fase in je relatie bereikt, heb je meestal een sterke band met je partner en is de kans groter dat jullie op de lange termijn bij elkaar blijven. Omdat jullie al door de moeilijke tijden heen zijn gekomen, weten jullie dat jullie alles aankunnen wat op jullie pad komt.

Hoewel deze fasen niet altijd in een lineaire volgorde verlopen, is het belangrijk om te onthouden dat alle relaties hun ups en downs hebben. Hoe je omgaat met de moeilijke tijden zal bepalen of je relatie standhoudt.


4 unieke hechtingsstijlen en hun invloed op je relatie

4 unieke hechtingsstijlen en hun invloed op je relatie

Het is algemeen bekend dat onze kindertijdervaringen een grote invloed hebben op ons volwassen leven. Maar wist je dat de manier waarop je als kind liefde ontving (of juist niet) van je verzorger(s) ook een effect kan hebben op je huidige relaties?

In de jaren ‘50 ontwikkelde psycholoog John Bowlby een theorie over hechting, waarin hij de verschillende manieren beschreef waarop mensen relaties aangaan. Deze theorie is ontstaan uit zijn observaties van kinderen die gescheiden waren van hun verzorgers. 7 Voordat we de wereld verkennen en relaties aangaan met anderen, is onze allereerste relatie die met onze ouders of verzorgers. Bowlby geloofde dat deze eerste relatie als een blauwdruk dient voor alle toekomstige relaties.

Mary Ainsworth en haar collega’s hebben later Bowlby’s theorie verder uitgewerkt en ontwikkelden de Strange Situation procedure. Hierbij identificeerden ze drie hechtingsstijlen: veilig, angstig-vermijdend en angstig-ambivalent. 7 Main en Solomon voegden later een vierde hechtingsstijl toe, bekend als gedesorganiseerd-gedesoriënteerd. 8

Tegen de tijd dat we volwassen zijn, hebben we een rijkdom aan ervaringen opgedaan met onze hechtingsfiguren die onze relaties vormgeven. Bowlby was van mening dat onze vroege hechtingservaringen de basis vormen voor al onze toekomstige relaties. 9 Bovendien vormen de manier waarop je werd behandeld door je belangrijke anderen - vooral tijdens stressvolle tijden - je verwachtingen, attitudes en overtuigingen over hoe mensen je in de toekomst zullen behandelen. 9

Hieronder volgt een kort overzicht van de vier hechtingsstijlen en hoe deze je huidige en toekomstige relaties kunnen beïnvloeden.

1. Veilige hechtingsstijl

Mensen met een veilige hechtingsstijl voelen zich op hun gemak bij anderen en hebben er geen moeite mee om hulp te vragen of te ontvangen. Ze kunnen ook goed omgaan met meningsverschillen en hebben vaak langdurige relaties. Als baby’s voelden ze zich veilig en zeker, zelfs als hun verzorgers hen alleen lieten, omdat ze wisten dat hun verzorgers altijd terug zouden komen. 7

Als volwassenen zijn mensen met een veilige hechtingsstijl in staat om gemakkelijk liefde te geven en te ontvangen. Ze hebben ook meer kans op bevredigende en gelukkige relaties.

Als je een veilige hechtingsstijl hebt, is de kans groot dat je je zelfverzekerd voelt in je relatie en vertrouwt dat je partner er voor je zal zijn als je hem/haar nodig hebt. Je voelt je waarschijnlijk ook comfortabel om je behoeften te communiceren en conflicten op te lossen.

Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben meestal een positief beeld van zichzelf en hun partners. Ze zijn ook vaak meer tevreden met hun relaties en ervaren hogere niveaus van positieve affectie dan mensen met een onveilige hechtingsstijl. 10 Sommige onderzoekers suggereren ook dat een veilige hechting individuen kan beschermen tegen cognitieve achteruitgang en dementie op latere leeftijd. 11

2. Angstig-ambivalente hechtingsstijl

Mensen met een angstig-ambivalente hechtingsstijl verlangen naar nabijheid bij anderen, maar worstelen met het opbouwen van vertrouwen. Ze kunnen het lastig vinden om alleen te zijn en hebben mogelijk het gevoel dat hun partner er nooit voor hen is als ze hem/haar nodig hebben. Dit waren de baby’s die overstuur raakten toen hun verzorgers hen alleen lieten, maar zich niet beter voelden, zelfs niet toen ze weer samen waren. 7

Als volwassenen kunnen mensen met een angstig-ambivalente hechtingsstijl moeite hebben om hun partners te vertrouwen en voelen ze zich vaak in de steek gelaten. Ze kunnen het ook lastig vinden om alleen te zijn en zoeken mogelijk voortdurend geruststelling bij hun partner.

Als je een angstig-ambivalente hechtingsstijl hebt, kun je merken dat je je vastklampt of jaloers voelt in je relaties. Omdat je bang bent om verlaten te worden, kan het moeilijk zijn om je partner te vertrouwen en voel je je vaak in de steek gelaten. Het oplossen van conflicten kan ook een uitdaging zijn, omdat je het mogelijk volledig vermijdt uit angst dat het zal leiden tot het vertrek van je partner.

Onveilige hechting is ook in verband gebracht met depressie, specifiek disfunctioneel gedrag. 12 Dit kan resulteren in lagere niveaus van eigenwaarde en verhoogde angst.

Het opbouwen van vertrouwen in je relaties en het leren om conflicten op een gezonde manier op te lossen, kan worden bereikt door een therapeutische relatie aan te gaan met een therapeut die je kan helpen je hechtingsstijl te begrijpen en deze problemen aan te pakken.

3. Angstig-vermijdende hechtingsstijl

Mensen met een angstig-vermijdende hechtingsstijl vinden het moeilijk om dicht bij anderen te zijn en hebben vaak het gevoel dat ze geen hulp nodig hebben of willen van iemand. Ze worstelen met het vertrouwen in anderen en kunnen afstandelijk of emotioneel onbereikbaar lijken. Dit waren de kinderen die er niet om leken te geven of hun verzorgers er waren of niet. 7

In relaties kunnen angstig-vermijdende mensen moeite hebben om emotioneel intiem te zijn met hun partners. “Ik hou niet van verplichtingen.” of “Ik heb niemand nodig.” zijn veelvoorkomende uitspraken die je misschien hoort van iemand met deze hechtingsstijl. Hoewel ze misschien beweren dat ze niemand nodig hebben, kunnen ze diep van binnen verlangen naar nabijheid en zich geïsoleerd en alleen voelen.

Vermijdende hechting is geassocieerd met angst- en depressieve symptomen, evenals een laag zelfbeeld. 12 Interessant is dat, hoewel angstig-vermijdende mensen misschien een positief beeld van zichzelf lijken te hebben en vaak beweren niemand nodig te hebben, zij mogelijk het meeste baat hebben bij therapie en andere vormen van ondersteuning.

4. Gedesorganiseerd-gedesoriënteerde hechtingsstijl

De gedesorganiseerd-gedesoriënteerde hechtingsstijl is vaak een mix van vermijdend en angstig gedrag. Dit kan soms tegenstrijdig lijken, zoals het verlangen naar nabijheid, maar tegelijkertijd mensen afstoten. Dit waren baby’s die verward leken en niet wisten hoe ze moesten reageren als hun verzorgers weggingen of terugkwamen. Ze kunnen soms zelfs angst of agressie tonen tegenover hun verzorger. 8

Na het vertonen van dit gedesorganiseerde hechtingsgedrag, kunnen deze kinderen gedragingen gaan vertonen die passen bij de drie andere hechtingsstijlen: veilig, angstig-vermijdend of angstig-resistent. 8

In de adolescentie worden individuen met deze hechtingsstijl vaak gekenmerkt door een “onopgeloste geestestoestand met betrekking tot verlies of trauma”. 13 Als je deze hechtingsstijl hebt, kun je het gevoel hebben dat je geen liefde of steun verdient en vind je het moeilijk om mensen te vertrouwen. In een relatie verwacht je vaak gekwetst en afgewezen te worden door je partner, wat je vaak in verwarring en overweldigd kan laten voelen.

Persoonlijkheidsstoornissen, zoals de borderline persoonlijkheidsstoornis, zijn vaak verbonden met gedesorganiseerde en onveilige hechtingsstijlen in de vroege kindertijd. 14 Het is belangrijk om te onthouden dat hechtingsstijlen op zichzelf geen psychopathologie kunnen bepalen, aangezien er veel andere factoren bijdragen aan persoonlijkheidsstoornissen. Maar als je merkt dat je worstelt in je relaties en niet begrijpt waarom, kan counseling of therapie nuttig zijn om je hechtingsstijl te onderzoeken en te leren hoe je gezondere relaties kunt opbouwen.


Wat houdt monogamie in?

Wat houdt monogamie in?

Monogamie houdt in dat twee mensen besluiten om uitsluitend voor elkaar te kiezen, wat betekent dat ze geen romantische of seksuele relaties met anderen aangaan. Monogamie, gedefinieerd als seksuele en emotionele exclusiviteit met één romantische partner, wordt vaak gezien als het meest ideale type relatie. Het biedt diverse sociale, financiële en juridische voordelen. 15 16

In de Verenigde Staten blijkt uit onderzoek dat de overgrote meerderheid van heteroseksuele volwassenen in toegewijde relaties monogaam is. In één studie was 99% van de deelnemers getrouwd en verwachtte 94% van de samenwonende heteroseksuele respondenten seksuele exclusiviteit van zichzelf en hun partners. 17

Hoewel monogamie vaak de norm is wanneer twee mensen een relatie aangaan, is dit niet altijd het geval. Er bestaan verschillende vormen van monogamie. Sommige koppels hanteren een flexibelere vorm van monogamie, waarbij ze afspreken alleen exclusief voor elkaar te zijn als tijd en omstandigheden dat toelaten. Anderen hebben een striktere opvatting van monogamie en ondernemen alleen seksuele en romantische activiteiten met elkaar.

Er zijn vijf soorten monogamie die elk een ander doel dienen en op verschillende momenten in een relatie kunnen worden toegepast. Als je je afvraagt of jouw relatie monogaam is, of als je overweegt een monogame relatie aan te gaan, kan het nuttig zijn om te weten welk type je prettig vindt om te beoefenen met je partner en welk type je liever vermijdt.

Andere vormen van monogame relaties zijn onder andere platonische, queerplatonische en langeafstandsrelaties. Losse relaties kunnen uiteindelijk evolueren naar serieuzere, toegewijde relaties, of ze kunnen gedurende de hele relatie los blijven.

De vijf vormen van monogamie

Er bestaan verschillende vormen van monogamie, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: de toewijding aan één partner. Hoewel je misschien denkt dat monogamie maar één vorm kent, is dat niet zo.

Elke vorm van monogamie heeft zijn eigen unieke voordelen en kenmerken. Dus, welke vorm van monogamie past bij jou? Lees verder en ontdek het zelf!

1. Fysieke monogamie

Wanneer mensen aan monogamie denken, denken ze vaak als eerste aan fysieke monogamie. Fysieke monogamie houdt in dat twee mensen afspreken om alleen fysieke relaties met elkaar te hebben. Dit betekent niet per se dat je alleen intiem bent met elkaar, want fysieke monogamie kan ook tot uiting komen in andere vormen van fysieke affectie, zoals zoenen en knuffelen.

Over het algemeen, zelfs niet-seksuele vormen van romantische fysieke affectie, zoals rugwrijven/massages, strelen/aaien, knuffelen/vasthouden, hand in hand lopen, omhelzen, kussen op het gezicht en kussen op de lippen, verhogen de tevredenheid in relaties en bij je partner, verbeteren de psychologische intimiteit en conflictresolutie, bevorderen de ontwikkeling van hechtingsbanden, en geven beide partners het gevoel dat ze begrepen worden. 18

Er zou geen schuldgevoel moeten zijn of je al dan niet ervoor kiest om fysiek intiem te zijn met je partner. Doe wat je comfortabel maakt, en zorg ervoor dat je behoeften worden gecommuniceerd naar je partner.

2. Emotionele monogamie

Wanneer je in een emotioneel monogame relatie zit, deel je een diepe connectie met je partner. Veel mensen, vooral vrouwen, beschouwen emotionele toegankelijkheid als een cruciale factor in het onderhouden van een romantische relatie. 19 Dit omvat tijd doorbrengen met praten, het delen van interesses, gevoelens, en momenten van kwetsbaarheid, ondersteunend zijn, en meer.

Emotionele monogamie kan net zo bevredigend zijn als fysieke monogamie of andere vormen van monogamie, en emotioneel veilige relaties kunnen een solide basis bieden voor de gezondheid en het psychologische welzijn van een individu. 20 Zelfs als je niet fysiek monogaam bent, kan emotioneel monogaam zijn met je partner nog steeds veel voordelen bieden. Verbeterd psychologisch welzijn, meer positieve affectie, grotere huwelijkstevredenheid, meer positieve stemming, en minder depressieve symptomen zijn enkele van de voordelen die geassocieerd worden met emotionele monogamie. 21

Als je overweegt een emotioneel monogame relatie aan te gaan, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jij en je partner op dezelfde pagina zitten over wat dat voor jullie beiden betekent. Het bespreken van dingen zoals hoe vaak je met elkaar zult inchecken, wat je met elkaar zult delen, en hoeveel tijd je samen zult doorbrengen kan helpen om verwachtingen te stellen en ervoor te zorgen dat beide partners krijgen wat ze nodig hebben uit de relatie.

3. Sociale monogamie

Sociale monogamie, zoals de naam al aangeeft, is wanneer een koppel zich sociaal aan elkaar verbindt. Dit kan inhouden dat je samen naar evenementen gaat, vrienden deelt, of affectie in het openbaar toont. Hoewel sociale monogamie niet per se betekent dat een koppel fysiek of emotioneel exclusief is, wordt het vaak aangenomen of gezien als een opstapje naar andere vormen van monogamie.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor uitsluitend sociale monogamie. Bijvoorbeeld, monogame koppels die getrouwd zijn, worden opgenomen in een netwerk van sociale relaties, wat een buffer kan zijn tegen sociale isolatie. 22 Sociaal monogame mensen hebben ook toegang tot meer emotionele steun, sociale en economische middelen, wat waardevolle voordelen kan bieden. Dit leidt tot een verminderd risico op depressie en angst, evenals een verhoogde relatie tevredenheid en stabiliteit. 22

Als jij en je partner geïnteresseerd zijn in sociale monogamie, is het belangrijk om open en eerlijk te zijn over je behoeften en verwachtingen. Bespreek zaken zoals welke evenementen jullie samen zullen bijwonen, hoe jullie elkaar aan vrienden zullen voorstellen, en jullie comfortniveau met het tonen van affectie in het openbaar. Dit kan helpen bij het creëren van een sfeer van wederzijds begrip en respect.

4. Activiteiten monogamie

Hebben jij en je partner ooit samen een hobby of interesse gedeeld? Samen gewandeld of een kookles gevolgd? Als dat zo is, dan hebben jullie deelgenomen aan activiteiten monogamie.

Activiteiten monogamie is wanneer een koppel ervan geniet om dezelfde activiteiten samen te doen. Dit kan variëren van samen naar de sportschool gaan tot het spelen van videogames. Samen dingen doen helpt koppels om te binden en kan de relatie tevredenheid en welzijn verhogen. 23

Net als bij andere vormen van monogamie, is openheid over je behoeften en verwachtingen essentieel voor het slagen van activiteiten monogamie. Als je geïnteresseerd bent in dit type relatie, praat dan met je partner over welke activiteiten jullie samen willen doen en hoe vaak. Het is ook belangrijk om eventuele grenzen te bespreken, zoals of er activiteiten zijn die je liever niet met je partner doet of activiteiten die je graag alleen wilt doen.

5. Financiële monogamie

Financiële monogamie betekent dat een koppel hun geldzaken samen regelt. Dit kan variëren van het openen van een gezamenlijke bankrekening, het samenvoegen van geld, tot het delen van uitgaven. Historisch gezien werd financiële monogamie toegepast om welvaart te behouden, middelen te bundelen of om religieuze redenen. 24

Financiële monogamie kan koppels een groter gevoel van financiële stabiliteit en zekerheid geven. Het kan ook helpen bij het nemen van gezamenlijke financiële beslissingen en het plannen van de toekomst. Als je overweegt om financiële monogamie na te streven, praat dan met je partner over je financiën en wat je comfortabel vindt om te delen. Het kan ook nuttig zijn om advies in te winnen bij een financieel expert om de beste beslissingen voor jouw situatie te maken.

Hoewel er veel verschillende soorten monogamie zijn, zijn dit enkele van de meest voorkomende. Als je geïnteresseerd bent in het nastreven van een monogame relatie, zorg er dan voor dat je met je partner praat over je behoeften en verwachtingen. Het creëren van een open communicatiekanaal over je relatie kan je helpen een gelukkige en gezonde partnerschap te vormen.


Monogame vs. niet-monogame relaties

Monogame vs. niet-monogame relaties

Er bestaan vaak veel misverstanden als het om relaties gaat. Een van de meest voorkomende is dat alle relaties monogaam zijn. Hoewel monogamie zeker een populaire relatievorm is, is het niet de enige optie. 25

Niet-monogame relaties zijn in recente jaren populairder geworden, en ze kunnen heel anders zijn dan wat we doorgaans in de media zien. 26 Niet-monogame relaties, ook bekend als consensueel niet-monogame of CNM relaties, houden in dat partners expliciet overeenkomen dat zij, of hun partners, andere seksuele of romantische relaties kunnen hebben. 27 Dit is anders dan monogamie, waar partners overeenkomen om exclusief met elkaar te zijn. Consensuele niet-monogamie is ook anders dan ontrouw, wat inhoudt dat een partner de overeenkomst om exclusief te zijn, breekt. 28

In tegenstelling tot monogame relaties, worden CNM relaties vaak sterk gestigmatiseerd en gezien als minder stabiel of toegewijd. 29 Maar, volgens onderzoek, kunnen consensueel niet-monogame relaties eigenlijk net zo gelukkig en stabiel zijn als monogame relaties. 30

CNM relaties komen in vele verschillende vormen, en er is geen enkele juiste manier om het te doen. Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van een CNM relatie, is het belangrijkste om eerlijk te zijn met je partner en openlijk te communiceren over je behoeften en verwachtingen. Met een beetje inspanning kun je een gelukkige en gezonde niet-monogame relatie creëren.


Hoe herken je een giftige relatie

Hoe herken je een giftige relatie

Giftige relaties zijn helaas geen zeldzaamheid. Integendeel, het lijkt wel alsof we er voortdurend over horen in de media, in boeken en zelfs van vrienden en familieleden. Giftige relaties zijn zo alomtegenwoordig dat gemiddeld 80 procent van de Amerikanen aangeeft emotioneel misbruik te hebben ervaren, en 84 procent van de vrouwen en 75 procent van de mannen beweren dat ze een giftig persoon in hun leven hebben. 31 32

Maar wat houdt een giftige relatie precies in? En hoe kun je herkennen of je er in zit?

Mental Health America somt acht kenmerken of gedragingen op van een giftig persoon, waaronder manipulatie, je slecht laten voelen over jezelf, oordelend zijn, negativiteit, passieve agressie, egocentrisme, woede problemen en controlerend gedrag. 33

Deze giftige kenmerken kunnen zich voordoen in verschillende soorten relaties, maar enkele van de meest voorkomende zijn eenzijdige relaties, codependente relaties, liefde-haat relaties, rebound relaties en aan-uit relaties. Om je beter te helpen begrijpen wat deze verschillende soorten giftige relaties inhouden, hebben we ze hieronder voor je uitgelegd zodat je weet wanneer het tijd is om de deur achter je dicht te trekken.

1. Eenzijdige relatie

Een eenzijdige relatie is precies wat het klinkt: een relatie waarin slechts één persoon echt betrokken is. Deze relaties worden vaak gekenmerkt door een onevenwicht in macht, waarbij de ene persoon het gevoel heeft dat hij/zij altijd geeft en de andere altijd neemt.

Dit type relatie betrekt vaak een andere partij met een enigszins narcistische persoonlijkheid. De andere partij zal zich vaak afvragen: “Wanneer gaat het eens over mij?” 34 In sommige gevallen kan de eenzijdige relatie te redden zijn als beide partijen bereid zijn eraan te werken. Maar in andere gevallen is het beter om afscheid te nemen.

Eenzijdige relaties kunnen schadelijk zijn omdat ze je het gevoel kunnen geven dat je gebruikt, onbelangrijk en verwaarloosd bent. Als je je in een eenzijdige relatie bevindt, is het belangrijk om je behoeften te communiceren naar je partner. Narcisten gaslighten hun partners vaak en laten hen voelen alsof zij degenen zijn die onredelijk zijn, dus het is belangrijk om standvastig te zijn in je communicatie. 34

Als je partner weigert aan je behoeften te voldoen of blijft profiteren van je, is het misschien tijd om de relatie te beëindigen.

2. Relatie met wederzijdse afhankelijkheid

Een relatie met wederzijdse afhankelijkheid is er een waarin beide partners een overdreven behoefte en afhankelijkheid van elkaar hebben. Deze relaties worden vaak gekenmerkt door een gebrek aan vertrouwen, communicatieproblemen, en een algemeen gevoel van opgesloten zitten. Het concept van een relatie met wederzijdse afhankelijkheid werd voor het eerst geïntroduceerd in de VS in de jaren 1940, onder invloed van de beweging van Anonieme Alcoholisten. Het idee was dat mensen die nauw betrokken waren bij de verslaafde, zoals hun familie of vrienden, ook “ziek” waren en hulp nodig hadden. 35

Relaties met wederzijdse afhankelijkheid zijn vaak onevenwichtig, met één partner die meer behoeftig en afhankelijk is dan de andere. Dit kan ertoe leiden dat de afhankelijke partner het gevoel heeft dat hij/zij altijd geeft en de andere partner altijd neemt. De afhankelijke partner kan ook het gevoel hebben dat hij/zij niet zonder de andere partner kan leven, wat kan resulteren in het maken van ongezonde of onredelijke offers.

Mensen die in een relatie met wederzijdse afhankelijkheid zitten, ervaren deze afhankelijkheid vaak als iets “zo reëel dat het tastbaar en concreet voelt, als een ziekte of een onderliggend verslavingsprobleem.” Deze mensen melden ook dat ze vastzitten in hun passieve en ondergeschikte rollen, niet in staat om zich los te maken van de eisen en verwachtingen van hun partner. 36

Als je in een relatie met wederzijdse afhankelijkheid zit, is het belangrijk om te onthouden dat je niet verantwoordelijk bent voor het geluk van je partner. Je kunt hun gedrag niet controleren of hen veranderen. De enige persoon die je kunt veranderen, ben jezelf. Als je in een relatie met wederzijdse afhankelijkheid zit, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken zodat je kunt leren hoe je je kunt losmaken van de ongezonde patronen van afhankelijkheid.

3. Liefde-haatverhouding

Een liefde-haatverhouding is er een die, je raadt het al, gekenmerkt wordt door veel liefde en veel haat. Haat is altijd gezien als een imitatie van liefde, en ook een soort relatie met anderen en met jezelf. 37 Liefde-haatverhoudingen zijn vaak gepassioneerd en intens, maar ze kunnen ook vluchtig en gevaarlijk zijn.

In dit soort relaties worden heftige ruzies en discussies vaak gevolgd door periodes van verzoening. In een experiment uit 2017 ontdekten onderzoekers dat deelnemers de persoon die ze het meest hadden liefgehad, het meest haatten. 38 De liefde-haatverhouding is vaak onevenwichtig, met één partner die meer verliefd is dan de ander. Dit kan leiden tot gevoelens van jaloezie, onzekerheid en bezitterigheid.

Liefde-haatverhoudingen kunnen giftig en gevaarlijk zijn. Eerdere studies hebben een positieve relatie aangetoond tussen romantische liefde en jaloezie - hoe meer je van een persoon houdt, hoe gevoeliger je wordt bij het tegenkomen van bedreigingen voor de relatie. 39 Dit resulteert in een verhoogd gevoel van bescherming, dat snel kan omslaan in bezitterigheid en controlerend gedrag.

4. Relatie na de breuk

Een relatie na de breuk is er een die snel na het einde van een vorige relatie begint. Het wordt vaak gezien als een manier om de pijn van een scheiding te verzachten, en het kan enige mate van troost en afleiding bieden. Relaties na de breuk zijn meestal van korte duur, en ze betrekken vaak één of beide partners die nog niet helemaal over hun vorige relatie heen zijn. Mensen die in hun laatste relatie zijn verlaten, hebben meer kans om een relatie na de breuk te beginnen dan degenen die de verlaters waren. 40

Relaties na de breuk gaan vaak gepaard met veel intensiteit en drama. Dit komt omdat mensen in deze relaties vaak proberen het gepassioneerde, romantische gevoel dat ze in hun vorige relatie hadden, opnieuw te creëren. Ze gebruiken ook fysieke intimiteit als een manier om hun zelfvertrouwen te herstellen of te versterken. 40

5. Jojo-relatie

Een jojo-relatie is er een die steeds heen en weer gaat tussen samen zijn en uit elkaar gaan. Koppels gaan vaak door dezelfde cyclus van uit elkaar gaan en hun relatie opnieuw aanwakkeren. Een recente studie wees uit dat jojo-relaties vaker voorkomen dan je misschien denkt - ongeveer 60 procent van de jongvolwassen respondenten ervoer dat ze in relaties zaten die minstens één keer uit elkaar gingen en vernieuwden. 41

Jojo-relaties verschillen enorm van relaties die nooit uit elkaar zijn gegaan of definitief zijn beëindigd. Ten eerste hebben jojo-partners meer geschiedenis en kennen ze elkaar beter, wat het moeilijker kan maken om los te laten als de relatie eindigt. Bovendien hebben jojo-relaties ook meer negatieve aspecten van de relatie dan een relatie die nooit een breuk heeft doorgemaakt. 42

Partners die een jojo-relatie hernieuwen, doen dit vaak om verschillende redenen. Enkele hiervan zijn waargenomen voortdurende gehechtheid, effectievere communicatie, verhoogde intimiteit en ontevredenheid met andere potentiële partners. 43 Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel waarin het koppel blijft uit elkaar gaan en weer bij elkaar komt omdat ze elkaar niet lijken te kunnen loslaten.

Jojo-relaties kunnen emotioneel uitputtend zijn en zwaar wegen op beide partners. Het constante uit elkaar gaan en weer bij elkaar komen eist zijn tol op het zelfvertrouwen van beide partners en kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en depressie.


Veelgestelde vragen over de romantiek in relaties

Veelgestelde vragen over de romantiek in relaties

1. Na hoeveel afspraakjes is je relatie officieel?

Dit is volledig afhankelijk van het koppel zelf en hun comfortzones. Sommige koppels houden zich misschien aan de regel van tien dates, waarbij je minimaal tien keer uitgaat voordat je de relatie officieel maakt. Anderen wachten wellicht tot ze exclusief voor elkaar kiezen voordat ze het officieel maken. Er is geen juist of onjuist antwoord, het gaat erom wat voor jou en je partner werkt.

Samen tijd doorbrengen is belangrijk in elke relatie, maar vooral in de beginfase. Het plannen van afspraakjes, in het bijzonder, blijkt relaties opwindender en bevredigender te maken dan spontane ontmoetingen. 44 Neem de tijd om samen met je partner creatieve date-ideeën te bedenken waar jullie beiden van zullen genieten.

Het officieel maken van je relatie is een grote stap, dus neem je tijd en zorg ervoor dat jullie beiden op dezelfde lijn zitten voordat je die volgende stap zet. Als je je afvraagt of je in een relatie zit of gewoon aan het daten bent, is de beste manier om het aan je partner te vragen. Hij/zij kan je een duidelijk antwoord geven over waar jullie staan.

2. Wat betekent chemie in een relatie?

Chemie in een relatie verwijst naar de fysieke en/of emotionele aantrekkingskracht tussen twee mensen. Dit kan zich op veel verschillende manieren uiten, zoals vlinders in je buik voelen, al je tijd met die persoon willen doorbrengen, of een sterke fysieke connectie ervaren. In de hersenen wordt chemie geassocieerd met de neurale activiteit voor beloning en motivatie, emoties, seksueel verlangen en opwinding, en sociale cognitie. Dit omvat ook endocriene activiteit met de geslachtshormonen, serotonine, dopamine, oxytocine, cortisol, en de zenuwgroeifactor die je die intense emoties laten voelen. 45

Als je chemie met iemand hebt, is dat moeilijk te ontkennen. Goede chemie is vaak het startpunt voor een geweldige relatie. Als je je afvraagt of je chemie met iemand hebt, is de beste manier om erachter te komen tijd met hen door te brengen en te zien hoe je je voelt. Geniet je van hun gezelschap? Voel je een sterke connectie met hen? Als het antwoord ja is, dan heb je waarschijnlijk chemie met hen.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat chemie op zichzelf niet voldoende is om een langdurige relatie te onderhouden. Hoewel het een goed startpunt is, heb je ook andere elementen nodig zoals vertrouwen, communicatie, en wederzijds respect om de relatie sterk te houden.

3. Wat betekent romantiek in een relatie?

Romantiek is de liefdescode. Het houdt de passie brandend in een relatie en zorgt ervoor dat koppels zich verbonden voelen. Romantiek kan zich op talloze manieren manifesteren, zoals bloemen, complimenten, diners bij kaarslicht, of gewoon een eenvoudig “Ik houd van jou.”

Daarom kan jouw partner hun liefde op een andere manier tonen dan jij. Het concept van de vijf liefdestalen heeft mensen geholpen te begrijpen dat er diverse manieren zijn om liefde te geven en te ontvangen. De Vijf Liefdestalen (VLL) schaal van Chaplan is gevalideerd en erkend als een waardevol instrument in romantische relaties. 46 De vijf liefdestalen zijn: woorden van bevestiging: complimenten, lof, of vriendelijke woorden; kwaliteitstijd: onverdeelde aandacht, zoals gesprekken of afspraakjes; cadeaus ontvangen: fysieke tekenen van liefde, zoals bloemen of sieraden; daden van dienstbaarheid: dingen doen om te helpen, zoals koken of de was doen; en fysieke aanraking: elk soort fysiek contact, zoals knuffelen of zoenen.

Als je benieuwd bent welke liefdestaal jij en je partner spreken, zijn er online quizzen die je kunt doen om dit te ontdekken. Als je eenmaal elkaars liefdestaal kent, kun je je liefde uiten op een manier die voor je partner het meest zinvol is.

4. Wat is een lange termijn relatie?

Een lange termijn relatie is een relatie die jaren of zelfs decennia kan duren. Het is gebaseerd op een fundament van vertrouwen, communicatie, en wederzijds respect. Het onderhouden van een lange termijn relatie vraagt inzet en toewijding van alle betrokken partners, maar het kan ongelooflijk bevredigend zijn.

Lange termijn relaties worden vaak geassocieerd met huwelijken, maar dat hoeft niet per se. 47 Je kunt een lange termijn relatie hebben met iedereen - een familielid, vriend, of romantische partner. Als je in een lange termijn relatie zit, is het belangrijk om open te communiceren en tijd voor elkaar vrij te maken.

Mensen in lange termijn romantische relaties ervaren alle hoogte- en dieptepunten van elke relatie, maar ze hebben ook een unieke reeks voordelen. Lange termijn romantische partners ervaren meer bevredigende en liefdevolle fysieke intimiteit, en emotionele nabijheid dan degenen in kortere relaties. 48 49

5. Wat is een serieuze relatie?

Een serieuze relatie is vaak de term die wordt gebruikt om een relatie te beschrijven die op weg is naar huwelijk of langdurige verbintenis. Het wordt meestal gekenmerkt door het voeren van “serieuze” gesprekken over zaken als financiën, de toekomst en kinderen.

Ook wel “vaste” relaties genoemd, serieuze relaties gaan meestal gepaard met een hoge mate van toewijding van beide partners. Toegewijd zijn aan elkaar betekent meestal dat beide partners exclusief zijn voor elkaar en niemand anders zien of daten. Dit houdt ook in dat individuen in deze relaties acties bevorderen die het beste belang van het koppel dienen, in plaats van hun eigenbelang. 50

Een serieuze relatie is niet per se hetzelfde als een langdurige relatie, hoewel ze vaak hand in hand gaan. Een serieuze relatie kan korter zijn, variërend van een paar maanden tot een paar jaar. Het belangrijkste is dat beide partners zich inzetten om aan de relatie te werken en serieus zijn over waar het naartoe gaat.

6. Wat houdt een langeafstandsrelatie precies in?

Een langeafstandsrelatie is een relatie waarin de partners fysiek gescheiden zijn door een aanzienlijke afstand. Deze afstand kan variëren van enkele honderden tot duizenden kilometers. In de Europese literatuur wordt vaak de term LAT, wat staat voor living apart together, gebruikt om ongehuwde stellen te omschrijven die wel een intieme band hebben, maar niet samenwonen. 51 Deze relaties worden ook wel langeafstandsdatingsrelaties of LDDRs genoemd.

Langeafstandsrelaties worden vaak als uitdagender beschouwd dan reguliere relaties, omdat ze meer inspanning vergen om communicatie en intimiteit te behouden. Echter, verschillende studies hebben aangetoond dat langeafstandsrelaties ook unieke voordelen kunnen bieden, met sommige onderzoeken die zelfs suggereren dat ze stabieler en bevredigender kunnen zijn dan reguliere relaties. 52

Mensen in langeafstandsrelaties geven vaak aan meer liefde voor hun partner te voelen, hogere niveaus van communicatie en intimiteit te ervaren, en een grotere algemene relatie tevredenheid te hebben. 52 Dus als je in een langeafstandsrelatie zit, wees dan niet ontmoedigd - er is voldoende bewijs om te suggereren dat het een succesvolle en bevredigende relatie kan zijn.

7. Wat betekent relatiestatus?

Een relatiestatus is een aanduiding van iemands relatie met een andere persoon of personen. Het wordt meestal gebruikt in de context van romantische relaties, maar het kan ook van toepassing zijn op andere soorten relaties.

De meest voorkomende relatiestatussen zijn “vrijgezel”, “in een relatie”, “getrouwd” en “gescheiden”. Er zijn echter ook veel andere mogelijke statussen, zoals “het is ingewikkeld”, “gescheiden”, “weduwe/weduwnaar”, enzovoort.

Hoewel de term “relatiestatus” het meest wordt gebruikt in de context van romantische relaties, kan het ook van toepassing zijn op andere soorten relaties, zoals platonische vriendschappen en ouder-kind relaties. Historisch gezien heeft de relatiestatus een belangrijke rol gespeeld in de regulering van sociale affectie. 53

8. Wat betekent de eerste basis in een relatie?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat de betekenis van “eerste basis” kan variëren afhankelijk van wie je het vraagt. Over het algemeen wordt “eerste basis” vaak gebruikt om te verwijzen naar de eerste fase van een romantische relatie, waarin beide partners elkaar leren kennen en beginnen met het opbouwen van intimiteit.

In sommige gevallen kan “eerste basis” simpelweg verwijzen naar zoenen of andere vormen van fysieke affectie. Volgens het model van Mark Knapp, gebaseerd op de Social Penetration Theory, is de eerste fase - de Initiating stage - het moment waarop contact wordt gelegd en beide partners elkaar beginnen te leren kennen. 54

Dus, in zekere zin, kan “eerste basis” worden gezien als de eerste fase van intimiteit in een relatie. Het is een periode waarin beide partners elkaar leren kennen en beginnen met het opbouwen van een diepere connectie.

9. Wat betekent de tweede honk in een relatie?

Het antwoord op deze vraag is niet zwart-wit, omdat de interpretatie van “tweede honk” kan verschillen afhankelijk van wie je het vraagt. Als we het model van Knapp volgen, gebaseerd op de Social Penetration Theory, dan is de tweede fase - de Experimenteerfase - het moment waarop beide partners elkaar ontdekken en de grenzen van hun relatie aftasten. 54

In deze fase beginnen partners meer van zichzelf te onthullen en nieuwe dingen samen te proberen. Ze beginnen ook beloftes aan elkaar te maken en een diepere relatie op te bouwen.

Dus, “tweede honk” kan gezien worden als de tweede fase van intimiteit in een relatie. Het is een periode waarin beide partners elkaar beter leren kennen en beginnen een sterkere band met elkaar te vormen.

In sommige gevallen kan het “tweede honk” van de relatie meer fysieke intimiteit inhouden, zoals het aanraken en verkennen van elkaars lichamen. Het is belangrijk om met je partner te praten over wat jullie beiden zien als het eerste honk in jullie relatie.

10. Wat betekent het derde honk in een relatie?

Het “derde honk” in een relatie wordt vaak gezien als de fase waarin de relatie serieuzer wordt. Volgens het model van Knapp is dit de Intensiveringsfase, waarin beide partners hun toewijding aan elkaar verdiepen en beginnen samen toekomstplannen te maken. 54

In deze fase gaan partners meestal voorbij de “vrienden” fase en beginnen ze elkaar te zien als mogelijke levenspartners. 54 Ze kunnen beginnen te praten over zaken zoals trouwen en kinderen krijgen, en ze kunnen ook fysiek intiemer met elkaar worden.

Wanneer mensen het hebben over “derde honk”, bedoelen ze meestal een van twee dingen: ofwel verwijzen ze naar de derde fase van intimiteit in een relatie, ofwel verwijzen ze naar meer fysieke intimiteit, zoals seksuele activiteit.

Beide interpretaties zijn correct, aangezien “derde honk” verschillende dingen kan betekenen voor verschillende mensen. Als je partner klaar is om over te gaan naar de Intensiveringsfase van jullie relatie, dan kunnen jullie beginnen te praten over serieuzere onderwerpen. Als jullie beiden klaar zijn voor meer fysieke intimiteit, dan kan deze derde fase betekenen dat jullie samen seksueel actiever worden.

Ongeacht wat “derde honk” voor jou betekent, is het belangrijk om te communiceren met je partner en ervoor te zorgen dat jullie beiden op dezelfde lijn zitten. Doe alleen wat comfortabel voelt voor jullie beiden, en neem de dingen op een tempo dat jullie beiden prettig vinden.

11. Wat betekent het vierde honk in een relatie?

Over het algemeen eindigen de honken van een relatie bij het derde honk, dus het vierde honk kan simpelweg verwijzen naar alles daarbuiten. Volgens het model van Knapp is dit de Integratiefase, waarin beide partners volledig zijn overgestapt van vrienden naar een toegewijde relatie. 54 Dit wordt gevolgd door de laatste fase, bekend als de Bindingsfase.

In deze laatste fase is er een hoog niveau van vertrouwen, intimiteit en empathie gevestigd tussen beide partners. 54 Ze kunnen beginnen te praten over zaken zoals samenwonen of trouwen, en ze kunnen ook beginnen te plannen voor een toekomst samen.

Het vierde honk in een relatie kan simpelweg verwijzen naar alles voorbij het derde honk. Het kan verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen, maar over het algemeen verwijst het naar de laatste fase van een relatie, wanneer beide partners volledig aan elkaar zijn toegewijd.

12. Wat betekent toewijding in een relatie?

Toewijding is een cruciaal element in elke relatie. Het wordt gedefinieerd als de intentie om een relatie over de tijd heen te onderhouden, een beslissing die partners in een relatie maken om samen te blijven en de uitdagingen die op hun pad komen, aan te gaan. 55 Volgens het toewijdingsmodel van Stanley en Markman zijn er twee belangrijke dynamieken betrokken bij toewijding: betrokkenheid en beperking. 55

Om echt toegewijd te zijn aan elkaar, moeten alle partners evenveel in de relatie investeren en een gezamenlijk doel hebben om samen te blijven. Dit betekent dat ze allebei bereid moeten zijn om de inspanning te leveren om dingen te laten werken, zelfs als het moeilijk wordt.

Daarnaast moeten beide partners het gevoel hebben dat ze enige controle hebben over de relatie. Ze moeten het gevoel hebben dat ze hun eigen behoeften vrij kunnen uiten, zonder het gevoel te hebben dat ze worden gedomineerd door de andere persoon.

13. Wat is normaal in een relatie?

Elke relatie is uniek, dus er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Wat normaal is voor het ene stel kan volledig anders zijn voor het andere, en dat is helemaal prima!

Toch hebben gezonde relaties over het algemeen een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Zo hebben partners in een gezonde relatie meestal wederzijds respect voor elkaar. Ze kunnen open en eerlijk met elkaar communiceren, en ze kunnen conflicten op een constructieve manier oplossen.

Daarnaast zijn gezonde relaties meestal ondersteunend en positief. Partners in een gezonde relatie moeten het gevoel hebben dat ze op elkaar kunnen rekenen in zowel goede als slechte tijden. Ze moeten ook het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn bij elkaar, zonder zich beoordeeld of verkeerd begrepen te voelen.

Individuen in gezonde relaties hebben ook de neiging om een lager risico op depressie te hebben dan degenen die in ongezonde relaties zitten of gebrek aan sociale steun hebben. 56

14. Wat zijn de meest voorkomende slaaphoudingen in een relatie?

Er zijn verschillende manieren waarop koppels doorgaans samen slapen, en elk heeft zijn voordelen. Over het algemeen kan het slapen in paren een aanzienlijk effect hebben op de slaapkwaliteit, en het kan ook helpen om relaties te versterken. 57

Een van de meest populaire slaaphoudingen voor koppels is de lepeltjeshouding. In deze houding ligt de ene partner tegen de rug van de andere, en het is een fantastische manier om je dichtbij en verbonden te voelen met je partner.

Een andere populaire optie is de zij-aan-zij houding, waarbij beide partners op hun zij liggen en elkaar aankijken. Deze houding is ideaal voor koppels die willen kunnen praten en knuffelen met elkaar, aangezien het gemakkelijk is om dichtbij te blijven terwijl je in deze positie bent.

Er zijn ook een paar minder voorkomende posities waarin koppels soms slapen, zoals de rug-aan-rug positie of de zeester positie. Als je meer wilt weten over verschillende slaaphoudingen in een relatie en wat ze zeggen over je relatie, bekijk dit dan eens!


 1. Carter, C. S., & Porges, S. W. (2013). The biochemistry of love: an oxytocin hypothesis. EMBO reports, 14(1), 12–16. doi.org ↩︎

 2. Collins, W.A. (2003), More than Myth: The Developmental Significance of Romantic Relationships During Adolescence. Journal of Research on Adolescence, 13: 1-24. doi.org ↩︎

 3. Meier, A., & Allen, G. (2008). Intimate relationship development during the transition to adulthood: differences by social class. New directions for child and adolescent development, (119), 25–39. doi.org ↩︎

 4. Arnett, J. J., Žukauskienė, R., & Sugimura, K. (2014). The new life stage of emerging adulthood at ages 18-29 years: implications for mental health. The lancet. Psychiatry, 1(7), 569–576. doi.org ↩︎

 5. Edwards S. Love and the brain. On the Brain: The Harvard Mahoney Neuroscience Institute Letter. hms.harvard.edu ↩︎

 6. Fisher, H. E., Aron, A., & Brown, L. L. (2006). Romantic love: a mammalian brain system for mate choice. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 361(1476), 2173–2186. ncbi.nlm.nih.gov ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

 7. Feist, J., Feist, G., & Roberts, T. (2017). Theories of Personality (9th ed.). McGraw Hill. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

 8. Duschinsky, R. (2015). The emergence of the disorganized/disoriented (D) attachment classification, 1979–1982.History of Psychology, 18(1), 32–46. doi.org ↩︎ ↩︎ ↩︎

 9. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books; New York. ↩︎ ↩︎

 10. Torquati, J. C., & Raffaelli, M. (2004). Daily Experiences of Emotions and Social Contexts of Securely and Insecurely Attached Young Adults. Journal of Adolescent Research, 19(6), 740–758. doi.org ↩︎

 11. Walsh, E., Blake, Y., Donati, A., Stoop, R., & von Gunten, A. (2019). Early Secure Attachment as a Protective Factor Against Later Cognitive Decline and Dementia. Frontiers in aging neuroscience, 11, 161. doi.org ↩︎

 12. Lee, A., & Hankin, B. L. (2009). Insecure attachment, dysfunctional attitudes, and low self-esteem predicting prospective symptoms of depression and anxiety during adolescence. Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 38(2), 219–231. doi.org ↩︎ ↩︎

 13. Beeney, J. E., Wright, A., Stepp, S. D., Hallquist, M. N., Lazarus, S. A., Beeney, J., Scott, L. N., & Pilkonis, P. A. (2017). Disorganized attachment and personality functioning in adults: A latent class analysis. Personality disorders, 8(3), 206–216. doi.org ↩︎

 14. Westen, D., Nakash, O., Thomas, C., & Bradley, R. (2006). Clinical assessment of attachment patterns and personality disorder in adolescents and adults. Journal of consulting and clinical psychology, 74(6), 1065–1085. doi.org ↩︎

 15. Anderson, E. (2010). “At least with cheating there is an attempt at monogamy”: Cheating and monogamism among undergraduate heterosexual men. Journal of Social and Personal Relationships, 27, 851–872. doi.org ↩︎

 16. Conley, T. D., Moors, A. C., Matsick, J. L., & Ziegler, A. (2013). The fewer the merrier? Assessing stigma surrounding consensually non-monogamous romantic relationships. Analyses of Social Issues and Public Policy, 13, 1–30. doi.org ↩︎

 17. Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. Journal of Marriage and the Family, 62, 48–60. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↩︎

 18. Gulledge, A. K., Stahmann, R. F., & Wilson, C. M. (2004). Seven types of nonsexual romantic physical affection among Brigham young university students. Psychological reports, 95(2), 609–614. doi.org ↩︎

 19. Wade, T. J., & Mogilski, J. (2018). Emotional Accessibility Is More Important Than Sexual Accessibility in Evaluating Romantic Relationships - Especially for Women: A Conjoint Analysis. Frontiers in psychology, 9, 632. doi.org ↩︎

 20. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press. ↩︎

 21. Karreman, A., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2012). Attachment and well‐ being: The mediating role of emotion regulation and resilience. Personality and Individual Differences, 53, 821–826. doi.org ↩︎

 22. DeMaris A. (2018). Marriage Advantage in Subjective Well-Being: Causal Effect or Unmeasured Heterogeneity?. Marriage & family review, 54(4), 335–350. doi.org ↩︎ ↩︎

 23. Flood, S. M., & Genadek, K. R. (2016). Time for each other: Work and family constraints among couples: Time for each other. Journal of Marriage and Family, 78, 142-164. ↩︎

 24. Offen, K. (n.d.). A Brief History of Marriage | International Museum of Women. exhibitions.globalfundforwomen.org ↩︎

 25. Henrich, J., Boyd, R., & Richerson, P. J. (2012). The puzzle of monogamous marriage. Philosophical Transactions of the Royal Society: Series B: Biological Sciences, 367, 657–669. ↩︎

 26. Moors, A. C. (2016). Has the American public’s interest in information related to relationships beyond “the couple” increased over time? Journal of Sex Research, 54, 677–684. ↩︎

 27. Conley, T. D., Ziegler, A., Moors, A. C., Matsick, J, Valentine, B. (2012). A critical examination of popular assumptions about the benefits and outcomes of monogamous relationships. Personality and Social Psychology Review, 2, 124–141. ↩︎

 28. Haseli, A., Shariati, M., Nazari, A. M., Keramat, A., & Emamian, M. H. (2019). Infidelity and Its Associated Factors: A Systematic Review. The journal of sexual medicine, 16(8), 1155–1169. doi.org ↩︎

 29. Moors, A. C., Matsick, J. L., Ziegler, A., Rubin, J. D., & Conley, T. D. (2013). Stigma toward individuals engaged in consensual nonmonogamy: Robust and worthy of additional research. Analyses of Social Issues and Public Policy, 13(1), 52-69. ↩︎

 30. Wood, J., Desmarais, S., Burleigh, T., & Milhausen, R. R. (2018). Reasons for sex and relational outcomes in consensually non-monogamous and monogamous relationships: A self-determination theory approach. Journal of Social and Personal Relationships, 35(18), 632–654. ↩︎

 31. Carney, M.M., Barner, J.R. (2012). Prevalence of partner abuse: Rates of emotional abuse and control. Partner Abuse, 3(3), 286–335. ↩︎

 32. Mapes, B. D. (2011, August 22). Toxic friends? 8 in 10 people endure poisonous pals. TODAY.Com. today.com ↩︎

 33. Eliminating Toxic Influences. (n.d.). Mental Health America. mhanational.org ↩︎

 34. Cavaiola, A., & Lavender, N. (2011). The One-Way Relationship Workbook: Step-by-Step Help for Coping With Narcissists, Egotistical Lovers, Toxic Coworkers, and Others Who Are Incredibly Self-Absorbed (A New Harbinger Self-Help Workbook) (Csm ed.). New Harbinger Publications. ↩︎ ↩︎

 35. O’Brien, P. E., & Gaborit, M. (1992). Codependency: a disorder separate from chemical dependency. Journal Clinical Psychology, 48(1), 129. ↩︎

 36. Bacon, I., McKay, E., Reynolds, F., & McIntyre, A. (2018). The Lived Experience of Codependency: an Interpretative Phenomenological Analysis. International Journal of Mental Health and Addiction, 18(3), 754–771. doi.org ↩︎

 37. Alford, C. F., & Sternberg, R. J. (2005). The Psychology of Hate. ↩︎

 38. Jin, W., Xiang, Y., & Lei, M. (2017). The Deeper the Love, the Deeper the Hate. Frontiers in psychology, 8, 1940. doi.org ↩︎

 39. Orosz, G., Szekeres, D., Kiss, Z. G., Farkas, P., & Roland-LéVy, C. (2015). Elevated romantic love and jealousy if relationship status is declared on Facebook. Frontiers in Psychology, 6. doi.org ↩︎

 40. Barber, L. L., & Cooper, M. L. (2014). Rebound sex: Sexual motives and behaviors following a relationship breakup. Archives of sexual behavior, 43(2), 251–265. doi.org ↩︎ ↩︎

 41. Dailey, R. M., Pfiester, A., Jin, B., Beck, G., & Clark, G. (2009). On-again/off-again dating relationships: How are they different from other dating relationships? Personal Relationships, 16, 23–47. ↩︎

 42. Dailey, R. M., Hampel, A. D., & Roberts. J. (2010). Relational maintenance in onagain/off-again relationships: An assessment of how relational maintenance, uncertainty, and relational quality vary by relationship type and status. Communication Monographs, 77, 75–101. ↩︎

 43. Dailey, R. M., Rossetto, K., Pfiester, R. A., & Surra, C. A. (2009). A qualitative analysis of on-again/off-again romantic relationships: “It’s up and down, all around.” Journal of Social and Personal Relationships, 26, 443–466. ↩︎

 44. Harasymchuk, C., Walker, D. L., Muise, A., & Impett, E. A. (2021). Planning date nights that promote closeness: The roles of relationship goals and self-expansion. Journal of social and personal relationships, 38(5), 1692–1709. doi.org ↩︎

 45. Tinbergen, N. (2010). On aims and methods of Ethology. Zeitschrift Für Tierpsychologie, 20(4), 410–433. doi.org ↩︎

 46. Surijah, E. A., & Septiarly, Y. L. (2016). Construct Validation of Five Love Languages. ANIMA Indonesian Psychological Journal, 31(2), 65–76. doi.org ↩︎

 47. Fletcher, G. J. O., Tither, J. M., O’Loughlin, C., Friesen, M., & Overall, N. (2004). Warm and homely or cold and beautiful? Sex differences in trading off traits in mate selection. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 659 – 672. ↩︎

 48. Higgins, J. A., Trussell, J., Moore, N. B., & Davidson, J. K. (2010). Virginity lost, satisfaction gained? Physiological and psychological sexual satisfaction at heterosexual debut. Journal of Sex Research, 47, 384 –394. dx.doi.org ↩︎

 49. Jonason, P. K., Li, N., & Richardson, J. (2010). Positioning the booty-call relationship on the spectrum of relationships: Sexual but more emotional than one-nightstands. Journal of Sex Research, 47, 1–10. ↩︎

 50. Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, Formation, and the Securing of Romantic Attachment. Journal of family theory & review, 2(4), 243–257. doi.org ↩︎

 51. Duncan, S., & Phillips, M. (2010). People Who Live Apart Together (LATs) – How Different are They? The Sociological Review, 58(1), 112–134. doi.org ↩︎

 52. Stafford, L., & Merolla, A. J. (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 24(1), 37. ↩︎ ↩︎

 53. Coan, J. A., Beckes, L., Gonzalez, M. Z., Maresh, E. L., Brown, C. L., & Hasselmo, K. (2017). Relationship status and perceived support in the social regulation of neural responses to threat. Social cognitive and affective neuroscience, 12(10), 1574–1583. doi.org ↩︎

 54. Welch, S., & Rubin, R. B. (2002). Development of relationship stage measures. Communication Quarterly, 50(1), 24–40. tandfonline.com ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

 55. Stanley, S. M., & Markman, H. J. (1992). Assessing Commitment in Personal Relationships. Journal of Marriage and the Family, 54(3), 595. doi.org ↩︎ ↩︎

 56. Teo, A. R., Choi, H., & Valenstein, M. (2013). Social Relationships and Depression: Ten-Year Follow-Up from a Nationally Representative Study. PLoS ONE, 8(4), e62396. doi.org ↩︎

 57. Spiegelhalder, K., Regen, W., Siemon, F., Kyle, S. D., Baglioni, C., Feige, B., Nissen, C., & Riemann, D. (2017). Your Place or Mine? Does the Sleep Location Matter in Young Couples?. Behavioral sleep medicine, 15(2), 87–96. doi.org ↩︎

Auteurfoto van Janet Smith
Dating Expert

Janet Smith

Janet Smith is een freelance schrijfster die zich specialiseert in psychologie, relaties en daten. Ze heeft altijd gefascineerd geweest door de werking van het menselijk brein en …

Read full bio

Download de officiële app 😍

PumPum® app icon

PumPum®

Voor iPhone & Android
Blader door alle artikelen