Ultieme huwelijksgids

Ontdek alles over huwelijken: de verschillende soorten, hun voor- en nadelen, hoe je jouw huwelijk succesvol maakt en de signalen dat het misschien voorbij is. Deze gids heeft alles wat je moet weten over het aangaan van een huwelijk.

Op deze pagina

Trouwen is een gigantische stap in het leven van iedereen. Het is een besluit dat met de nodige ernst genomen moet worden, en dat is niet zonder reden. Een huwelijk is immers een verbintenis voor het leven!

Als je net als de meeste koppels bent, zit je waarschijnlijk vol met vragen over wat er nu gaat gebeuren. Wanneer de huwelijksklokken stoppen met luiden en de roes van de bruiloft wegebt, komt de realiteit om de hoek kijken - en dat is het moment waarop het echte werk van een huwelijk begint. Het is dan ook volkomen normaal als je je een beetje (of heel erg) overweldigd voelt.

Gedurende je huwelijk zul je heel wat adviezen te horen krijgen. Van de valkuilen van “gebonden zijn” tot het belang van “communicatie”, sommige adviezen zullen nuttig zijn, en andere… niet zo nuttig. In deze gids helpen we je om al die adviezen te filteren en te ontdekken wat echt werkt om je huwelijk succesvol te maken. We bespreken de voor- en nadelen van het huwelijk, waarom ze überhaupt bestaan, de verschillende vormen ervan, hoe je jouw huwelijk succesvol kunt maken en nog veel meer. Dus ga lekker zitten, ontspan en laat ons je begeleiden terwijl je dit nieuwe hoofdstuk in je leven betreedt.

Wat is de betekenis van het huwelijk?

Wat is de betekenis van het huwelijk?

Het huwelijk is een eeuwenoude traditie, waarvan het doel varieert op basis van cultuur, religie of zelfs overheidsbeleid. In vroegere tijden werden huwelijken vaak gesloten om allianties tussen families of stammen te smeden. 1 Het was ook een manier om de kans op voortplanting te vergroten door te zorgen voor een man die de vrouw kon beschermen en onderhouden.

Historica Nancy Cott beweert dat in de VS het huwelijk van cruciaal belang is voor het welzijn van gezinnen en gemeenschappen. Ze stelt ook dat Amerikanen sinds de koloniale tijd het huwelijk hebben beschouwd als een cruciale factor voor een goed functionerende democratie. 2

In de huidige tijd is het doel van het huwelijk geëvolueerd en de redenen waarom mensen trouwen zijn divers. Sommige koppels trouwen uit liefde, terwijl anderen het zien als een manier om hun toewijding te bevestigen. Sommigen zien het als een middel om financiële stabiliteit te bereiken of een gezin te stichten. Anderen trouwen om religieuze redenen.

Wat de reden ook is, huwelijken blijven een belangrijk onderdeel van veel culturen en samenlevingen. Ze bieden koppels een gevoel van stabiliteit en veiligheid, evenals sociale en economische voordelen. Huwelijken worden vaak geassocieerd met een hoger inkomen, betere gezondheid en een langere levensverwachting. 3

Definitie van het huwelijk

Een huwelijk is een wettelijk erkende verbintenis tussen twee of meer personen, gesanctioneerd door de staat, kerk, of stam waartoe ze behoren. Van een getrouwd stel wordt meestal verwacht dat ze samenwonen en hun financiën delen, hoewel er uitzonderingen zijn. Overheden zien huwelijken vaak als een manier om armoede en daaraan gerelateerde sociale problemen te verminderen - het Amerikaanse Congres stelde dat “het huwelijk de basis is van een succesvolle samenleving” en dat “het huwelijk een essentiële instelling van een succesvolle samenleving is die de belangen van kinderen bevordert.” 4

Tijdens huwelijksceremonies hoor je vaak een openbare belofte van het paar om samen te blijven “in ziekte en gezondheid,” en dit is tot op zekere hoogte waar, aangezien het huwelijk zelf invloed kan hebben op ziekte en fysieke gezondheid. Sociale relaties in het algemeen zijn grote bijdragers aan gezondheid en welzijn, en gezonde huwelijken of een hoge huwelijkskwaliteit hebben aangetoond te resulteren in een betere gezondheid voor zowel mannen als vrouwen. 5 6

In sommige studies melden getrouwde individuen ook een groter geluk en levenstevredenheid, en een lager risico op depressie dan hun ongetrouwde tegenhangers. 7 8 Natuurlijk is dit niet altijd het geval en er zijn genoeg gelukkige singles. En er zijn verschillende extra redenen achter de gezondheidsvoordelen van trouwen, waaronder selectie (degenen die gezonder zijn, zijn misschien meer geneigd om te trouwen en getrouwd te blijven), gedeelde bronnen (gezamenlijke economische, psychologische en maatschappelijke voordelen), en de schadelijke effecten van huwelijksverstoringen (scheiding, weduwschap). 9

Leer hoe het huwelijk te definiëren zoals het vandaag de dag wordt begrepen. Ontdek de sleutelcomponenten, geschiedenis en evolutie van deze sociale instelling.

Verschillende vormen van monogame huwelijken

Huwelijken zijn er in allerlei soorten en maten. Je bent vast wel bekend met de meest gangbare vorm in ontwikkelde landen - de monogame variant - waarbij er sprake is van seksuele en romantische exclusiviteit voor één partner. 10 11

Monogame huwelijken ontstaan vaak uit een monogame relatie en kunnen verder worden opgesplitst in twee categorieën: seriële monogamie en niet-seriële monogamie. Laten we eens nader bekijken wat deze inhouden.

1. Seriële monogamie

Bij seriële monogamie heeft een persoon meerdere huwelijkspartners gedurende zijn/haar leven, maar altijd één tegelijk. In ontwikkelde landen uit dit zich vaak in de vorm van scheiden en hertrouwen. In de VS eindigt ongeveer de helft van de huwelijken in een scheiding - en in 2019 was het hertrouwpercentage ongeveer 25,1 hertrouwen per 1.000 in aanmerking komende mannen/vrouwen om te hertrouwen. 12

Dit type monogaam huwelijk was vroeger heel gebruikelijk, vooral onder de adel, omdat het gezien werd als een manier om politieke allianties te versterken. Het wordt doorgaans gezien als voordelig voor de ‘fitness’ van mannen en nadelig voor die van vrouwen, waarbij mannen die langer, rijker en aantrekkelijker zijn, beter in staat zijn een scheiding en hertrouwen te overleven dan minder competitieve mannen in een overwegend monogame samenleving. 13 14 Vrouwen daarentegen worden over het algemeen geacht te lijden onder een scheiding, zowel emotioneel als sociaal. 14

Hoewel het vaak lastig is om met zekerheid te zeggen of een stel bij elkaar zal blijven of niet, kunnen enkele interessante statistieken een beeld schetsen. Zo duurt het gemiddelde eerste huwelijk dat eindigt in een scheiding ongeveer acht jaar, en hebben tweede huwelijken vaak een hoger scheidingspercentage in verschillende staten in de VS. 15

Sommige mensen zien seriële monogamie als een manier om verschillende soorten relaties te ervaren en te ontdekken wat voor hen werkt. Anderen zien het misschien als een vorm van het spreiden van hun kansen, voor het geval hun huidige relatie niet werkt.

2. Niet-seriële monogamie

Niet-seriële monogamie is wanneer een persoon gedurende zijn/haar leven slechts romantisch of seksueel betrokken is bij één persoon. Dit type monogamie komt vaker voor op plaatsen waar wetten geen scheiding erkennen, zoals in de Filipijnen of de Vaticaanstad. 16

Hoewel niet-seriële monogamie misschien lijkt op het meer ideale type monogaam huwelijk, is het niet zonder zijn uitdagingen. Ten eerste kan het moeilijker zijn om iemand te vinden met wie je compatibel bent, en als je die persoon vindt, is er altijd het risico dat hij/zij misschien niet hetzelfde over jou voelt. Vaak, wanneer er een scheiding plaatsvindt in monogame huwelijken, is het omdat een van de partners ontrouw is geweest, gewelddadig is geweest, of lijdt aan een verslaving. 17

Als je jezelf in een niet-seriële monogame relatie bevindt, is het belangrijk om eerlijk te zijn tegenover je partner over je gevoelens en behoeften. Communiceer openlijk naar je partner over je wensen en behoeften, en zorg ervoor dat je ook naar die van hen luistert.

Verschillende vormen van niet-monogame huwelijken

Monogamie mag dan wel de meest voorkomende huwelijksvorm zijn, het is zeker niet de enige. Niet-monogame huwelijken ontstaan vaak uit een niet-monogame relatie.

In deze huwelijken zijn de echtgenoten/echtgenotes niet uitsluitend aan elkaar toegewijd en ze komen vaker voor in bepaalde culturen dan in andere. Polygamie is een vorm van niet-monogaam huwelijk, “een huwelijksrelatie met meerdere echtgenoten/echtgenotes”, en is gedocumenteerd in 80 procent van de samenlevingen wereldwijd, inclusief de Verenigde Staten. 18 19

Het is het meest voorkomend in Burkina Faso (36 procent) en is gebruikelijk onder aanhangers van volksreligies (45 procent), moslims (40 procent) en christenen (24 procent). 20

Polygamie komt vaak voor in religieuze teksten en kan verschillende vormen aannemen: polygynie, waarbij een man meerdere vrouwen heeft; polyandrie, waarbij een vrouw meerdere mannen heeft; of polygynandrie, waarbij een groep echtgenoten/echtgenotes met elkaar getrouwd zijn.

Hoewel polygamie in veel landen illegaal is, wordt het nog steeds beoefend in sommige vanwege verschillende redenen, zoals traditionele en religieuze overtuigingen, culturele percepties van familie, landbouw- en bevolkingsbehoeften, of sociale status en economische voordelen. 21

1. Polygynie

De meest voorkomende vorm van polygamie is polygynie, waarbij een man meerdere vrouwen heeft. Daarom wordt het vaak gelijkgesteld met de term “polygamie.” 22 Polygynie komt voor in meer dan 850 inheemse culturen, voornamelijk gelegen in Sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Oceanië; het wordt zelfs beoefend door 20 tot 50 procent van alle vrouwen in bepaalde gebieden. 23

De tevredenheid van vrouwen in deze huwelijksvormen hangt meestal af van hun positie. Factoren zoals de steun van de man, moederlijke werkgelegenheid en de leeftijd van de man spelen ook een rol in de tevredenheidspercentages. 24

Hoewel sommigen beweren dat polygynie vrouwen machtigt door hen meer sociale en economische stabiliteit te bieden, toont onderzoek aan dat in landen waar het wordt beoefend, vrouwen vaak weinig tot geen economische middelen hebben en beperkte onderwijs- en werkgelegenheden buiten hun huizen hebben. 25

2. Polyandrie

Polyandrie, waarbij een vrouw meerdere mannen heeft, is veel minder gebruikelijk dan polygynie en komt slechts in ongeveer 47 procent van de wereldculturen voor. 26 Er zijn verschillende theorieën die verklaren waarom polyandrie wordt beoefend: vrouwen wisselen van partners om economisch inkomen en genetisch potentieel te maximaliseren, inteelt te voorkomen en verwarring over vaderschapzekerheid te vermijden om kindermoord te voorkomen. 27 28

In polyandrische samenlevingen lijken financieel onafhankelijke vrouwen het meest bezorgd te zijn over genetische zekerheid voor hun nakomelingen en hebben ze meer kans om tegelijkertijd relaties te hebben met meerdere “hoogwaardige” mannen. 29

Er is weinig bekend over de tevredenheidspercentages van vrouwen in polyandrische huwelijken, en er is meer onderzoek nodig op dit gebied van polygamie.

3. Polygynandrie

Polygynandrie, waarbij een groep mannen/vrouwen met elkaar getrouwd zijn, is een fenomeen dat we vaak zien in subgroepen van grotere gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld binnen de polyamorie-gemeenschap en haar aanhangers. 30

Dit soort relatievorming kan ook voorkomen bij mensen die van plan zijn om in de toekomst monogaam te trouwen, maar die de voortplanting uitstellen om zich te richten op hun studie. Dit zien we bijvoorbeeld bij Amerikaanse middelbare school- en universiteitsstudenten in de zogenaamde ‘hook-up cultuur’. 31

Het is lastig om een nauwkeurige schatting te geven van hoeveel mensen polygynandrische huwelijken aangaan, omdat dit niet vaak wordt gemeld in volkstellingen en enquêtes, voornamelijk omdat het in de meeste landen illegaal is.

Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar dit onderwerp, geeft het beschikbare onderzoek aan dat polygynandrische huwelijken ooit bestonden als een sociaal geaccepteerde vorm van huwelijk bij het Caingang-volk van Brazilië. Ondanks dit, waren groepshuwelijken slechts acht procent van de verbintenissen in hun gehele bevolking. 32

Huwelijken kunnen plaatsvinden tussen twee mensen, drie mensen, of zelfs meer. Hoewel niet-monogame huwelijken minder zichtbaar zijn in de Verenigde Staten, worden ze nog steeds aangegaan door sommigen, omwille van persoonlijke keuze, religieuze overtuigingen of culturele redenen. Of je nu van plan bent een monogaam of een niet-monogaam huwelijk aan te gaan, het is cruciaal om open te zijn met je partner over je behoeften en verlangens. Met goede communicatie kan elk type huwelijk slagen.


Over het huwelijk praten

Over het huwelijk praten

Voordat je de grote stap naar het huwelijksbootje zet, is het essentieel om met je partner te bespreken wat het huwelijk voor jou/jullie inhoudt. Ga het gesprek aan over je verwachtingen, behoeften en zorgen. Dit is met name belangrijk als je overweegt een niet-monogaam huwelijk aan te gaan, omdat hierbij extra factoren in het spel komen.

Wees openhartig tegenover elkaar en zorg voor een open en frequente communicatie. Het huwelijk is een enorme verbintenis, dus het is cruciaal dat jullie beiden op dezelfde golflengte zitten voordat je deze grote stap zet.

Overweeg je om de huwelijksknoop te leggen? Of je nu al jaren in een relatie zit of net begonnen bent met daten, deze tips zullen jou en je partner helpen om over het huwelijk te praten.

Prangende vragen voor je ‘ja’ zegt

Zodra die ring om je vinger zit, is er geen weg meer terug. Je wilt niet plotseling ontdekken dat je niet op dezelfde golflengte zit als je toekomstige echtgenoot/echtgenote als het gaat om financiën, kinderen, of zelfs waar je wilt wonen. Daarom is het cruciaal om wat tijd te nemen om over belangrijke zaken te praten voordat je in het huwelijksbootje stapt.

Wanneer je ‘ja’ zegt tegen het huwelijk, zeg je ‘ja’ tegen een levenslange verbintenis. Daarom is het belangrijk om de volgende onderwerpen te bespreken met je partner voordat je de huwelijksmars inzet.

1. Hoe gaan we om met conflicten in onze relatie?

De manier waarop koppels hun conflicten oplossen, is een goede indicator van huwelijkstevredenheid en stabiliteit. Daarom is het belangrijk om te bespreken hoe jij en je partner onenigheden zullen aanpakken voordat je gaat trouwen. Mensen in onbevredigende relaties vertonen vaak hoge niveaus van negatieve (bijv., minachting) en lage niveaus van positieve affectieve uitdrukkingen (bijv., validatie) tijdens ruzies. 33 34

Negatieve communicatiestijlen, zoals kritiek en minachting, worden vaak gebruikt door koppels bij het bespreken van moeilijke onderwerpen - en als je getrouwd bent, zul je ongetwijfeld moeilijke tijden doormaken. Aan de andere kant kunnen positieve communicatiestijlen, zoals het valideren van de ervaringen en emoties van je partner, de manier waarop jullie je beiden voelen tijdens en na een conflict, en de algehele relatiekwaliteit aanzienlijk verbeteren. 35 36

Het is belangrijk om te bespreken hoe je onenigheden zult aanpakken voordat je gaat trouwen, zodat je je huwelijk kunt ingaan met een plan voor het op een constructieve manier omgaan met conflicten.

2. Hoeveel tijd besteed je aan het doorbrengen met vrienden, familie en aan hobby’s buiten onze relatie?

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen tijd doorgebracht met je partner en tijd besteed aan andere activiteiten. Hoewel jij en je partner tijdelijke voordelen in relatiekwaliteit kunnen ervaren door het deelnemen aan vertrouwde, comfortabele activiteiten zoals uit eten gaan en naar een film gaan, is het belangrijk om tijd te blijven investeren in nieuwe en uitdagende activiteiten samen om de relatie tevredenheid te behouden. 37 38

Dat gezegd hebbende, het is ook waardevol om tijd apart te hebben om je interesses, hobby’s, en tijd met vrienden en familie na te streven. Sporten, socialiseren, tijd doorbrengen in de natuur, of elke vrijetijdsactiviteit, tijdens stressvolle tijden, kan helpen positieve emoties te bevorderen - wat vooral gunstig zou zijn bij de overgang naar het getrouwde leven. 39

3. Kinderen in het spel? En zo ja, hoeveel?

De keuze om wel of geen kinderen te willen is een grote beslissing. Het is cruciaal dat jij en je partner op één lijn zitten over dit onderwerp voordat jullie in het huwelijksbootje stappen. Het krijgen van kinderen zal niet alleen jullie relatie drastisch veranderen, maar ook jullie levensstijl en dagelijkse routine.

Als jullie besluiten kinderen te willen, is het essentieel om te bespreken hoeveel jullie er samen zouden willen hebben. Deze beslissing wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals jullie leeftijd, financiële stabiliteit en carrièredoelen. Zodra jullie kinderen hebben, is het ook belangrijk om te praten over hoe jullie werk en zorgtaken gaan verdelen, aangezien dit een grote bron van stress kan zijn voor ouders. 40

4. Hoe kan onze financiële situatie veranderen in de toekomst?

Geld is een van de grootste stressfactoren in relaties, dus het is belangrijk om jullie financiële doelen en toekomstplannen te bespreken voordat jullie gaan trouwen. 41 Dit omvat zaken zoals hoe jullie gaan sparen voor jullie pensioen, of jullie gezamenlijke of aparte bankrekeningen willen hebben, en hoe jullie grote aankopen gaan aanpakken.

Het is ook belangrijk om je bewust te zijn van hoe jullie financiële situatie in de loop van de tijd kan veranderen. Bijvoorbeeld, als een van jullie van plan is om thuis te blijven met de kinderen, zal er een daling zijn in het gezinsinkomen. Aan de andere kant, als een van jullie een promotie of salarisverhoging krijgt, zal jullie financiële situatie ook veranderen.

5. Passen onze seksuele en intimiteitsbehoeften bij elkaar?

Seks en intimiteit zijn belangrijke onderdelen van een gelukkige en gezonde relatie, dus het is belangrijk om je behoeften en verwachtingen met je partner te bespreken voordat jullie gaan trouwen. 42 Dit omvat zaken zoals hoe vaak je intiem zou willen zijn, welke soorten activiteiten je aantrekkelijk vindt, en of je openstaat voor het proberen van nieuwe dingen.

Het is ook belangrijk om je behoeften voor intimiteit en affectie buiten de fysieke intimiteit te bespreken. Dit kan dingen omvatten zoals knuffelen, zoenen, en hand in hand lopen. Intimiteitsbehoeften kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus het is belangrijk om regelmatig met je partner te checken om ervoor te zorgen dat je behoeften nog steeds worden vervuld.


De plussen en minnen van het huwelijk

De plussen en minnen van het huwelijk

Een huwelijk is niet altijd een bedje van rozen. Het is cruciaal om zowel de plus- als de minpunten van het huwelijk te begrijpen voordat je deze levenslange verbintenis aangaat. Je wilt immers niet onvoorbereid het huwelijksbootje instappen, zonder te weten wat je te wachten staat.

Zeker, zoals met alles in het leven, zul je de ups en downs ervaren. Maar aan het eind van de dag ben je getrouwd met je beste vriend/vriendin en levenspartner - in goede en slechte tijden. De beslissing om te trouwen is een grote stap, maar het kan een van de beste (of slechtste) keuzes zijn die je ooit maakt, dus zorg ervoor dat je het om de juiste redenen doet.

3 Voordelen van het huwelijk

Waarom trouwen? Natuurlijk, omdat je smoorverliefd bent en de rest van je leven met die persoon wilt delen. Maar er zijn ook andere redenen. En het is vanwege deze redenen dat het huwelijk zo’n geliefde instelling is gebleven, ondanks de vele uitdagingen. Hier zijn drie van de meest voorkomende voordelen die mensen ervaren wanneer ze besluiten te trouwen.

1. Lager risico op ziekte en sterfte

Het huwelijk heeft tal van gezondheidsvoordelen - zowel mentaal als fysiek. Onderzoeken hebben aangetoond dat getrouwde mensen een lager sterfterisico hebben en minder vatbaar zijn voor mentale gezondheidsproblemen zoals depressie en angst dan ongetrouwde individuen. 42 8

Je hebt ook iemand die je bijstaat in moeilijke tijden - of het nu een gezondheidsprobleem is, het verlies van een baan, of iets anders. Een ondersteunende echtgenoot/echtgenote kan een wereld van verschil maken tijdens uitdagende tijden.

2. Verhoogd geluk en tevredenheid

Het huwelijk is ook geassocieerd met verhoogde niveaus van geluk en tevredenheid. 43 Dit komt waarschijnlijk door het verhoogde gevoel van sociale steun en gezelschap dat gepaard gaat met het getrouwd zijn.

Natuurlijk is niet elk huwelijk een bron van geluk en tevredenheid. Maar gemiddeld geven getrouwde mensen aan dat ze gelukkiger en meer tevreden zijn met hun leven dan ongetrouwde mensen. 43

3. Grotere financiële stabiliteit

Het huwelijk kan ook bijdragen aan grotere financiële stabiliteit. Dit komt omdat je, als je getrouwd bent, meer kans hebt om financiële voordelen van de overheid te ontvangen, zoals ziektekostenverzekering en pensioenvoordelen. Je kunt ook gezamenlijk belastingaangifte doen, wat kan resulteren in een lagere belastingaangifte.

Er zijn ook een aantal financiële voordelen die gepaard gaan met het getrouwd zijn. Bijvoorbeeld, je kunt je middelen bundelen en samen een huis kopen. Je kunt ook geld besparen op zaken zoals autoverzekering door getrouwd te zijn. Als jij en je partner slim genoeg zijn om van deze voordelen te profiteren, zul je in een veel betere financiële positie verkeren dan wanneer je ongetrouwd zou zijn.

3 Huwelijksuitdagingen

Het huwelijk is niet alleen rozengeur en maneschijn. Er zijn ook enkele uitdagingen die komen kijken bij het aangaan van deze levenslange verbintenis. Hier zijn drie van de meest voorkomende struikelblokken in het huwelijk die vaak tot een scheiding leiden.

1. Extra financiële druk

Hoewel het huwelijk de potentie heeft om je financiële stabiliteit te verbeteren, kan het ook een bron van financiële stress zijn. 44 Dit komt omdat je nu ook financieel verantwoordelijk bent voor een extra persoon. Als de ene partner zijn/haar baan verliest, kan de andere partner zich genoodzaakt voelen om de volledige financiële last te dragen.

Bruiloften kunnen ook een flinke duit kosten. En als je kinderen hebt, komen er nog meer financiële verantwoordelijkheden bij. Dit kan een zware druk leggen, zelfs op de sterkste relaties. Geld is een van de meest voorkomende oorzaken van ruzie binnen gezinnen, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Financiële stress kan leiden tot veel onenigheid en wrok, wat uiteindelijk een huwelijk kan doen kantelen.

2. Minder eigen tijd

Als je getrouwd bent, moet je de behoeften en wensen van je partner in overweging nemen bij het maken van plannen. Dit kan vaak resulteren in minder tijd voor jezelf. 45 Je moet misschien dingen laten schieten die je graag wilt doen, zoals uitgaan met vrienden of een solo-reis maken, omdat je partner daar niet voor te porren is.

Natuurlijk kan dit ook positief zijn. Het kan je aanzetten om nieuwe dingen te proberen en je horizon te verbreden. Maar het kan ook frustrerend zijn als je het gevoel hebt dat je altijd de behoeften van je partner boven die van jezelf plaatst. Als je kinderen hebt, heb je nog minder eigen tijd, omdat je tijd moet besteden aan de zorg voor hen.

3. Afhankelijkheid van je partner

Als je getrouwd bent, kan het gemakkelijk zijn om te veel op je partner te leunen. Interpersoonlijke afhankelijkheid, of “de behoefte om nauw te associëren met, interactie te hebben met, en te vertrouwen op gewaardeerde andere mensen” op je partner kan schadelijk zijn. 46 Dit komt omdat je begint te vertrouwen op hen voor dingen zoals emotionele steun, financiële stabiliteit, en zelfs dagelijkse taken. Hoewel het belangrijk is om op je partner te leunen tijdens moeilijke tijden, kan te veel op hen vertrouwen leiden tot gevoelens van wrok en frustratie.

Als je merkt dat je te afhankelijk wordt van je partner, is het belangrijk om een stap terug te doen en je relatie te herbeoordelen. Zorg ervoor dat je nog steeds je eigen identiteit behoudt en dat je niet voor alles op je partner vertrouwt. Het is belangrijk om een gezonde balans in je relatie te hebben, waar beide partners evenveel op elkaar vertrouwen.

Het huwelijk brengt zijn eigen uitdagingen en voordelen met zich mee, maar uiteindelijk is het aan jou en je partner om te beslissen of het geschikt voor jullie is. Als je overweegt om te trouwen, ga dan samen met je partner zitten en bespreek de voor- en nadelen. Praat over jullie financiële situatie, carrièredoelen en toekomstplannen. Je moet ook overwegen hoe het huwelijk jullie relatie zal beïnvloeden.


Advies voor een Sterk Huwelijk

Advies voor een Sterk Huwelijk

In een huwelijk kom je ongetwijfeld wat uitdagingen tegen. Maar, met de juiste kennis in je arsenaal, kun je elke uitdaging aangaan.

Koppels die al een langere tijd samen zijn, presteren vaak beter op verschillende gebieden. Ze zijn doorgaans welvarender, gezonder en efficiënter dan degenen die niet getrouwd zijn of slechts een korte tijd samen hebben gewoond. Bovendien hebben ze vaak een langere levensduur. 47 48 49

De voordelen van het huwelijk groeien met de tijd, dus het is begrijpelijk dat je je huwelijk zo sterk mogelijk wilt maken. Bereid je voor op wat huwelijksadvies!

7 sleutels tot een succesvol huwelijk

In zijn boek, The Seven Principles for Making Marriage Work, onthult de Amerikaanse psycholoog en huwelijksexpert John Gottman zeven cruciale principes die elk huwelijk kunnen helpen bloeien. Deze principes zijn gebaseerd op tientallen jaren van onderzoek met duizenden stellen.

Onthoud dat deze principes slechts richtlijnen zijn - elk huwelijk is uniek en je moet ontdekken wat voor jou en je partner het beste werkt.

1. Verdiep je in de liefdeskaart van je partner

Het eerste principe is “verdiep je in de liefdeskaart van je partner”. Dit houdt in dat je elk klein detail over je partner kent - hun achtergrond, hun dromen en ambities, hun angsten en zorgen. Intieme kennis van de innerlijke wereld van je partner helpt je om hen beter te begrijpen en versterkt je gevoel van verbondenheid in de relatie. 50

Het grondig kennen van je partner helpt je om hen beter te begrijpen en te waarderen. Je kunt je genegenheid dan ook op een manier uiten die voor hen meer betekenis heeft. Het is daarom essentieel om hun liefdestaal te kennen om de tevredenheid in de relatie te verbeteren en de passie in je relatie brandend te houden. 51 Bovendien, hoe meer je over hen weet, hoe beter je in staat zult zijn om eventuele uitdagingen aan te gaan.

2. Koester genegenheid en bewondering

Het tweede principe is “koester genegenheid en bewondering”. Dit betekent dat je de tijd neemt om je partner te waarderen - zelfs tijdens de moeilijke tijden. Als je terugdenkt aan je relatie, zou je je de goede tijden meer moeten herinneren dan de slechte.

Het is belangrijk om positieve gevoelens levend te houden in je relatie. Dit betekent dat het essentieel is om je partner te zien als iemand die respect en bewondering verdient voor intimiteit en tevredenheid in de relatie. 52 Wanneer je genegen gevoelens voor je partner koestert, zal het gemakkelijker zijn om eventuele uitdagingen samen te overwinnen.

3. Draai naar elkaar toe in plaats van weg

Dit principe draait helemaal om het doen van een inspanning om contact te maken met je partner, zelfs als je je losgekoppeld voelt. Het gaat erom er voor hen te zijn, zelfs als je er geen zin in hebt. Maak ruimte voor romantiek en intimiteit in je relatie, zelfs als het leven hectisch wordt.

Uit Gottman’s onderzoek blijkt dat gelukkige stellen ongeveer 86 procent van de tijd naar elkaar toe draaien, terwijl ongelukkige stellen slechts ongeveer 33 procent van de tijd naar elkaar toe draaien. 53 Dat betekent dat gelukkige stellen bewust moeite doen om contact te maken met elkaar, zelfs als ze zich losgekoppeld voelen.

Het is cruciaal om manieren te vinden om naar je partner toe te draaien - of het nu gaat om fysieke genegenheid, kwaliteitstijd, woorden van bevestiging, fysieke aanraking, of daden van dienstbaarheid. Door moeite te doen om contact te maken met je partner, zul je in staat zijn om eventuele uitdagingen samen te overwinnen.

4. Sta open voor de invloed van je partner

Zoals het spreekwoord zegt, “het vergt twee om te tangoën”. Voor een succesvolle relatie moeten beide partners bereid zijn om compromissen te sluiten en de ander zijn/haar ding te laten doen. Dit principe draait volledig om het openstaan voor de invloed van je partner - zelfs als dat betekent dat je je standpunt moet bijstellen.

Vooral in heteroseksuele relaties heerst vaak het idee dat de man de leiding moet nemen en de vrouw onderdanig moet zijn. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Onderzoek toont aan dat gelukkige koppels degenen zijn die hun relatie als een tweerichtingsstraat zien - waar beide partners elkaar beïnvloeden en bijdragen aan hun persoonlijke groei. 54

5. Pak oplosbare problemen aan

Tijd investeren om eventuele problemen in je relatie aan te pakken is cruciaal voor een gelukkig en gezond huwelijk. Dit principe draait volledig om het aanpakken van je oplosbare problemen - degenen waar je daadwerkelijk iets aan kunt doen.

Compromissen sluiten en je in de positie van je partner verplaatsen is de sleutel tot het oplossen van elk oplosbaar probleem. Door wederzijdse assertiviteit en aanpassingsvermogen kunnen jij en je partner samenwerken om een oplossing te vinden die voor jullie beiden werkt. 55 Als je in staat bent om dingen vanuit hun perspectief te zien, zal het gemakkelijker zijn om een oplossing te vinden die voor jullie beiden werkt.

En als je samen door je problemen heen kunt werken, zal dat alleen maar je relatie sterker maken.

6. Doorbreek de impasse

Het tegenkomen van een impasse in je relatie is onvermijdelijk. Een impasse ontstaat wanneer jij en je partner verschillende meningen hebben over een bepaald onderwerp en geen van jullie bereid is om toe te geven. Volgens onderzoek van Gottman komt dit doordat de individuele dromen die elke partner heeft voor hun toekomst vaak onverenigbaar zijn. 53

De sleutel tot het doorbreken van een impasse is te erkennen dat elke partner verschillende dromen en behoeften heeft. Het is belangrijk om elkaars wensen te respecteren en te proberen een compromis te vinden dat voor jullie beiden werkt. Goede communicatie is essentieel om door elke impasse heen te werken die je tegenkomt. 56

7. Creëer een gedeelde betekenis

Het concept van overeenstemming is een van de belangrijkste voorspellers van relatie tevredenheid. 57 Koppels die vergelijkbare waarden en doelen delen zijn meestal gelukkiger en meer tevreden dan degenen die dat niet doen.

Dit principe draait volledig om het creëren van een gedeelde betekenis in je relatie. Zoek manieren om op een dieper niveau verbinding te maken met je partner door je hoop, dromen en waarden te delen. Dit zal een sterkere band tussen jullie creëren en je helpen om eventuele stormen die op je pad komen te doorstaan.

Door deze principes te volgen, kun je een gelukkig en gezond huwelijk creëren dat een leven lang meegaat. Onderzoek van Gottman bewijst dat gelukkige huwelijken mogelijk zijn - je moet gewoon bereid zijn om erin te investeren. Dus geef je relatie niet op, en onthoud dat zelfs de gelukkigste koppels eraan moeten werken.

Hoe je een betere partner kunt zijn

Hoe je een betere partner kunt zijn

Het pad naar een betere partner zijn is niet zo ingewikkeld als je misschien denkt. Het vraagt simpelweg om meer bewustzijn van je eigen woorden en acties, en een gerichte inspanning om een betere wederhelft te zijn. Hier zijn een paar tips om je te helpen een betere partner te worden.

1. Beoefen actief luisteren

Een van de meest effectieve manieren om een betere partner te worden, is door actief te luisteren. Dit betekent dat je echt aandacht besteedt aan wat je partner zegt en probeert hun perspectief te begrijpen. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in hun verhaal door non-verbale signalen te geven, zoals oogcontact en knikken. 58

Probeer niet te oordelen of ongevraagd advies te geven. Luister gewoon naar wat ze te zeggen hebben en laat ze weten dat je er voor hen bent. Stel vragen als je iets niet begrijpt en zorg ervoor dat je alles wat onduidelijk is, verheldert.

2. Bied steun en begrip

Het is niet ongewoon dat in relaties één partner het gevoel heeft dat ze alle verantwoordelijkheid dragen. Dit kan leiden tot gevoelens van wrok en frustratie. 59 Als je een betere partner wilt zijn, is het belangrijk om steun en begrip te bieden aan je wederhelft.

Laat ze weten dat je er voor hen bent en bied aan om te helpen met wat ze ook aan het regelen zijn. Als ze een zware dag hebben, bied dan aan om een luisterend oor te zijn of geef ze een knuffel. Soms kan het gewoon weten dat je er voor hen bent al het verschil maken.

3. Wees affectief

Affectie tonen is een cruciaal onderdeel van elke relatie, maar het is vaak iets dat partners vergeten te doen. Zeg regelmatig “Ik hou van je”, geef ze complimenten, en doe kleine dingen voor hen zoals het koken van het avondeten of het uitlaten van de hond.

Fysiek contact is ook belangrijk. Zorg ervoor dat je ze veel knuffels, strelingen en kussen geeft. Deze kleine gebaren kunnen een lange weg gaan in het laten voelen van je partner geliefd en gewaardeerd.

4. Toon dankbaarheid

Een van de meest effectieve manieren om je partner te laten zien dat je ze waardeert, is door dankbaarheid te tonen. Bedank ze voor dingen, groot of klein. Laat ze weten dat je dankbaar bent voor hun aanwezigheid in je leven.

Zelfs iets eenvoudigs zeggen als “dank je wel voor dat je hier bent” kan een wereld van verschil maken. Op deze manier je dankbaarheid uiten kan zelfs helpen om gehechtheidsangst te verminderen en je relatie sterker te maken. 60

Hoe je een betere partner kunt zijn

Hoe je een betere partner kunt zijn

Om een betere partner te zijn, is het essentieel om altijd te streven naar verbetering. Niemand is perfect en er is altijd ruimte voor groei. Hier zijn enkele universele tips om je te helpen een betere echtgenoot/echtgenote te worden.

1. Communiceer open en eerlijk

Communicatie is de sleutel in elke relatie. Het verbeteren van je communicatievaardigheden kan je enorm helpen om een betere partner te zijn. Eerlijkheid is fundamenteel in elke relatie, dus zorg ervoor dat je altijd oprecht bent tegenover je partner. 61

Probeer conflicten te vermijden door kalm en open te praten over je gevoelens. Als je je van streek of gefrustreerd voelt, laat het je partner dan weten op een niet-bedreigende manier. Dit helpt om de communicatiekanalen open te houden en misverstanden te voorkomen.

2. Erken de gevoelens en meningen van je partner

Het is belangrijk om de gevoelens van je partner te erkennen, zelfs als je het niet per se met hen eens bent. Dit betekent niet dat je alles wat ze zeggen moet goedkeuren, maar wel dat je moet proberen om de zaken vanuit hun standpunt te bekijken.

Het vermogen om een standpunt te erkennen dat verschilt van het jouwe, is een teken van volwassenheid en emotionele intelligentie. 55 Het is een essentiële vaardigheid in elke relatie, dus zorg ervoor dat je het regelmatig oefent.

3. Maak tijd voor elkaar

Verstrikt raken in de drukte van het dagelijks leven is onvermijdelijk, vooral als je getrouwd bent. Maar het is cruciaal om kwaliteitstijd door te brengen met je partner. Zelfs een paar minuten per dag samen praten kan een groot verschil maken en de tevredenheid in de relatie verhogen. 62

Plan regelmatig date-avonden en weekendjes weg, zelfs als het maar voor een nacht of twee is. Deze kleine uitstapjes helpen om de passie in je relatie levend te houden.

4. Geef regelmatig complimenten

Het effect van een simpel compliment mag niet worden onderschat. Laat je partner vaak weten hoeveel je ze waardeert. Complimenteer hun uiterlijk, hun prestaties, of zeg gewoon hoe blij je bent om bij hen te zijn.

Een beetje positieve bekrachtiging kan een lange weg gaan om je partner zich geliefd en gewaardeerd te laten voelen. 63 Dus, zorg ervoor dat je ze regelmatig complimenten geeft.

Een huwelijk vraagt veel inzet, en je zult onderweg fouten maken. Maar zolang je altijd streeft om een betere partner te zijn, zal je relatie er alleen maar sterker door worden.


Signalen dat je huwelijk op zijn einde loopt

Signalen dat je huwelijk op zijn einde loopt

Zelfs met de beste intenties, is het soms gewoon niet genoeg. Er kunnen problemen opdoemen die te groot zijn om te negeren. En hoewel conflicten normaal zijn in elke relatie, zijn er bepaalde signalen die aangeven dat je huwelijk mogelijk niet meer te redden is.

Echtscheiding kan een stressvolle gebeurtenis zijn voor gezinnen, maar het kan de beste beslissing zijn als je het gevoel hebt dat je vastzit in een ongelukkig of giftig huwelijk. 64 Als je een van de volgende signalen herkent, is het misschien tijd om professionele hulp te zoeken of zelfs echtscheiding te overwegen.

1. Je hebt te vaak ruzie

Een overvloed aan conflicten is een signaal dat er iets niet klopt in je relatie. 72,2 procent van de gescheiden koppels geeft aan dat dit een grote bron van ongeluk was in hun huwelijk. 65 De meeste van deze ruzies worden ook niet opgelost, wat kan leiden tot wrok en bitterheid.

Hoewel het normaal is om af en toe een meningsverschil te hebben met je partner, als dit dagelijks gebeurt, moet er iets veranderen. Als je je verschillen niet lijkt te kunnen oplossen, is het misschien tijd om hulp te zoeken bij een professional of juridisch advies in te winnen.

2. Gebrek aan toewijding

Als je getrouwd bent, hoor je je te committeren aan je partner, in goede en in slechte tijden. Maar als je merkt dat je je niet meer wilt inzetten voor je partner, kan dat een signaal zijn dat je huwelijk op zijn einde loopt. Deze reden staat vaak bovenaan de lijst van redenen waarom koppels scheiden. 65

Dit gebrek aan toewijding kan zich op veel verschillende manieren uiten. Misschien ga je vreemd, of overweeg je het. Misschien ben je al begonnen met het echtscheidingsproces maar heb je het je partner nog niet verteld. Of misschien ben je gewoon mentaal uit de relatie gestapt.

Wat de situatie ook is, als je je niet inzet voor je huwelijk, is het tijd om na te denken over wat je wilt voor je toekomst.

3. Je begrijpt elkaar niet meer

Communicatie is de sleutel in elke relatie, maar het is vooral belangrijk in een huwelijk. Je bent immers levenspartners. Maar als je merkt dat jij en je partner elkaar niet meer begrijpen, kan dat een signaal zijn dat je huwelijk op zijn einde loopt.

Misschien delen jullie niet meer dezelfde interesses of waarden. Of misschien zijn jullie in de loop der jaren uit elkaar gegroeid. Je brengt nog steeds tijd samen door, maar het voelt alsof je in aparte werelden leeft. Zodra je elkaar niet meer begrijpt, is het moeilijk om weer op hetzelfde spoor te komen.

4. Er is geen intimiteit

Intimiteit is een belangrijk onderdeel van het huwelijk, maar het gaat niet alleen om seks. Het gaat om het voelen van een nauwe band met je partner en het delen van een speciale band. Intimiteit speelt een grote rol in relatie tevredenheid. 66

Natuurlijk is het normaal dat de intimiteit afneemt naarmate de jaren verstrijken. Maar als je helemaal geen interesse hebt in intimiteit met je partner, kan dat een signaal zijn dat je huwelijk op zijn einde loopt.

5. Het vertrouwen ontbreekt

Vertrouwen is het fundament van elke relatie, en in een huwelijk is het van cruciaal belang. Je deelt tenslotte je leven met deze persoon. Echter, een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot onzekerheid en angst binnen je relatie. 67

Er kunnen talloze redenen zijn waarom je je partner misschien niet vertrouwt. Misschien hebben ze je in het verleden bedrogen. Het kan ook zijn dat jullie verschillende ideeën hebben over financiën. Of er is simpelweg een gevoel van afstand tussen jullie. Wat de reden ook is, als je je partner niet vertrouwt, is het lastig om een gezamenlijke toekomst voor je te zien.

Dit zijn natuurlijk slechts enkele indicatoren dat je huwelijk mogelijk niet meer te redden valt. Als je een van deze signalen in je relatie herkent, is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen. Zij kunnen je helpen om te bepalen of je huwelijk nog te redden is, of dat het tijd is om verder te gaan.

Veelgestelde vragen over het huwelijk

Veelgestelde vragen over het huwelijk

1. Wanneer is het huwelijk ontstaan?

Het huwelijk is zo oud als de menselijke geschiedenis zelf. Bewijs suggereert dat de eerste gedocumenteerde huwelijken plaatsvonden rond 2350 v.Chr. in Mesopotamië. 68 Hoewel de vorm en functie van het huwelijk door de eeuwen heen sterk is veranderd, is het basisidee van een wettelijk bindende verbintenis hetzelfde gebleven.

In de Verenigde Staten wordt het huwelijk wettelijk gezien als een burgerlijk contract tussen twee personen die ermee instemmen partners te worden. De voorwaarden van dit contract worden bepaald door de staatswet en het contract kan worden ontbonden door een scheiding. 69

Aan de andere kant is een religieus huwelijk een sacrament of verbond tussen twee personen die ermee instemmen echtgenoot/echtgenote te worden in de ogen van God. De voorwaarden van dit sacrament worden bepaald door de kerkelijke leer en het verbond kan worden ontbonden door een kerkelijke nietigverklaring. 70

2. Hoe lang duurt een gemiddeld huwelijk?

In de VS duurt een gemiddeld eerste huwelijk ongeveer acht jaar. Dit cijfer kan ontmoedigend lijken, maar het varieert sterk tussen verschillende staten en regio’s. Bovendien is het echtscheidingspercentage tegenwoordig aanzienlijk lager dan tien jaar geleden. 15

Het is belangrijk om te onthouden dat elk huwelijk uniek is. Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan het succes of falen van een huwelijk, zoals fysieke en emotionele compatibiliteit, toewijding en communicatie. 71

Als je je zorgen maakt over de levensduur van je huwelijk, overweeg dan hulp te zoeken bij een huwelijkstherapeut of relatiecoach. Zij kunnen je helpen eventuele problemen in je relatie te identificeren en advies geven over hoe je je huwelijk kunt versterken.

3. Wat is een verbondshuwelijk?

Een verbondshuwelijk is een soort huwelijk waarbij de man/vrouw ermee instemt om in goede trouw te proberen hun huwelijkse status te laten duren tot “de dood hen scheidt”. In religieuze gemeenschappen maken individuen die instemmen met een verbondshuwelijk een plechtige belofte aan God om getrouwd te blijven.

Je vraagt je misschien af, “Waarom zou iemand een verbondshuwelijk willen aangaan?” Sommige koppels geloven dat een verbondshuwelijk hen kan helpen de moeilijke tijden in hun relatie te doorstaan. Omdat je voor God hebt gezworen samen te blijven, ben je misschien meer geneigd om aan je problemen te werken in plaats van op te geven en te scheiden.

Het aangaan van een verbondshuwelijk heeft veel voordelen, maar het betekent ook dat koppels echtscheiding zien als een laatste redmiddel. Ontdek hoe verbondshuwelijken jou en je partner kunnen helpen.

4. Wat zijn de nadelen van het niet veranderen van je naam na het huwelijk?

Er zijn een paar mogelijke nadelen van het niet veranderen van je naam na het huwelijk. Je kunt wat verwarring ervaren bij het invullen van officiële documenten, zoals je belastingaangifte. Bovendien moet je mogelijk je huwelijkscertificaat laten zien om te bewijzen dat je je geboortenaam gebruikt voor professionele of persoonlijke doeleinden.

Het niet veranderen van je naam na het huwelijk kan ook problemen veroorzaken als je kinderen hebt. Je kind kan een andere achternaam hebben dan jij, wat verwarring en complicaties kan veroorzaken als het gaat om school- en medische dossiers.

5. Hoe herken je dat je huwelijk op zijn einde loopt?

Huwelijken zijn soms net een achtbaan, en het is heel normaal dat koppels door zware tijden gaan. Toch zijn er verschillende signalen die kunnen wijzen op problemen in je huwelijk.

Allereerst geven gescheiden koppels vaak aan dat ze uit elkaar zijn gegroeid als een van de redenen voor hun scheiding. 72 Als jij en je partner niet langer op dezelfde golflengte zitten, is het misschien tijd om hulp te zoeken of te overwegen om je huwelijk te beëindigen.

Daarnaast kunnen koppels die constant ruzie maken en vechten op weg zijn naar een scheiding. Als je merkt dat je steeds weer ruzie maakt over dezelfde onderwerpen, is dat een teken dat je je verschillen niet kunt oplossen. Als je je problemen niet lijkt te kunnen oplossen, kan een scheiding de beste oplossing zijn.

Er zijn veel andere signalen die kunnen wijzen op het einde van je huwelijk, zoals ontrouw, financiële problemen, gebrek aan respect, fysieke incompatibiliteit en communicatieproblemen. 72 Als je een van deze problemen ervaart, probeer dan hulp te krijgen van een professional die je kan helpen om je huwelijk te redden.

6. Hoe lang moet je daten voordat je besluit te trouwen?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat elk koppel uniek is. Veel factoren kunnen bepalen wanneer je de grote vraag moet stellen, zoals financiële stabiliteit, relatiebereidheid en of je wel of geen kinderen wilt hebben. Sommige koppels daten jaren voordat ze trouwen, terwijl anderen misschien maar een paar maanden daten.

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat jullie beiden over het huwelijk hebben gesproken en op dezelfde lijn zitten over het nemen van deze grote stap. Je wilt ook zeker weten dat jullie beiden klaar zijn voor de toewijding van het huwelijk, want het is een grote beslissing die niet lichtvaardig moet worden genomen.

Als je niet zeker weet of je klaar bent om te trouwen, stel jezelf dan deze vragen: Vertrouw je je partner? Zitten jullie beiden op dezelfde lijn over jullie toekomstige doelen? Hebben jullie een sterke emotionele verbinding? Kun je je leven niet voorstellen zonder je partner? Als je ja hebt geantwoord op deze vragen, dan ben je misschien klaar om de volgende stap te nemen en te trouwen.

Natuurlijk, als je overweegt om te trouwen, is het ook belangrijk om over de praktische zaken te praten. Je wilt ervoor zorgen dat jullie beiden het eens zijn over zaken zoals hoeveel kinderen je wilt hebben, waar je wilt wonen, hoeveel je gaat uitgeven aan je bruiloft, enzovoort. Zodra je de details hebt uitgewerkt, kun je beginnen met het plannen van jullie toekomst samen.

7. Hoe pak je het aan om dé vraag aan je partner te stellen?

Het doen van een huwelijksaanzoek kan een uitdaging zijn, maar er zijn een aantal tips die je kunnen helpen om het tot een succesvolle ervaring te maken. Allereerst is het belangrijk om na te denken over wat je partner zou waarderen. Als hij/zij een romantisch type is, dan zou een groots gebaar zoals rozen en champagne misschien wel op zijn/haar plek zijn. Aan de andere kant, als hij/zij meer van de subtiele aanpak houdt, dan zou een eenvoudig maar oprecht aanzoek wellicht beter passen. Het afstemmen van je aanzoek op de persoonlijkheid of liefdestaal van je partner maakt het geheel nog specialer. 51

Daarnaast is het kiezen van het juiste moment en de perfecte plek voor je aanzoek cruciaal. Dit hangt sterk af van je relatie en wat je weet over je partner. Als hij/zij bijvoorbeeld dol is op verrassingen, dan zou je de vraag kunnen stellen op een plek waar hij/zij het het minst verwacht. Maar als hij/zij meer van planning en structuur houdt, dan zou je hem/haar van tevoren kunnen laten weten wanneer en waar je van plan bent het aanzoek te doen.

Tot slot, wees voorbereid op het antwoord. Het kan zijn dat je partner nee zegt, en je moet bereid zijn om die mogelijkheid te accepteren. Als je nog niet klaar bent om een eventuele afwijzing te verwerken, dan is het misschien beter om nog even te wachten met je aanzoek.

Als je er klaar voor bent, ga dan op één knie zitten, kijk je partner in de ogen, en vertel waarom je de rest van je leven met hem/haar wilt delen. Als alles volgens plan verloopt, ben je voor je het weet bezig met het plannen van jullie bruiloft!


 1. The History of Marriage. (2021, November 30). SAGU. sagu.edu ↩︎

 2. Hull, K. E., Meier, A., & Ortyl, T. (2010). The Changing Landscape of Love and Marriage. Contexts (Berkeley, Calif.), 9(2), 32–37. doi.org ↩︎

 3. Waite, L. J., & Lehrer, E. L. (2003). The Benefits from Marriage and Religion in the United States: A Comparative Analysis. Population and development review, 29(2), 255–276. doi.org ↩︎

 4. Brown, S. L. (2017). Families in America (1st ed.). University of California Press. jstor.org ↩︎

 5. Cacioppo, J. T., Berntson, G. G., Sheridan, J. F., & McClintock, M. K. (2000). Multilevel integrative analyses of human behavior: social neuroscience and the complementing nature of social and biological approaches. Psychological bulletin, 126(6), 829–843. doi.org ↩︎

 6. Burman, B., & Margolin, G. (1992). Analysis of the association between marital relationships and health problems: an interactional perspective. Psychological bulletin, 112(1), 39–63. doi.org ↩︎

 7. Mastekaasa, A. (1994). Marital Status, Distress, and Well-Being: An International Comparison*. Journal of Comparative Family Studies, 25, 183-205. ↩︎

 8. Robins L. N. & Regier D. A. (1991). Psychiatric disorders in america : the epidemiologic catchment area study. Free Press ; Collier Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International. ↩︎ ↩︎

 9. Liu, H., & Umberson, D. J. (2008). The times they are a changin’: marital status and health differentials from 1972 to 2003. Journal of health and social behavior, 49(3), 239–253. doi.org ↩︎

 10. Henrich, J., Boyd, R., & Richerson, P. J. (2012). The puzzle of monogamous marriage. Philosophical Transactions of the Royal Society: Series B: Biological Sciences, 367, 657–669 ↩︎

 11. Lee, B. H., & O’Sullivan, L. F. (2019). Walk the Line: How Successful Are Efforts to Maintain Monogamy in Intimate Relationships?. Archives of sexual behavior, 48(6), 1735–1748. doi.org ↩︎

 12. Remarriage Rate in the U.S.: Geographic Variation, 2019. (n.d.). Bowling Green State University. bgsu.edu ↩︎

 13. Forsberg, A. J. L., & Tullberg, B. S. (1995). The relationship between cumulative number of cohabiting partners and number of children from men and women in modern Sweden. Ethology and Sociobiology, 16, 221–232. ↩︎

 14. Buckle, L., Gallup, G. G., & Rodd, Z. A. (1996). Marriage as a reproductive contract: Patterns of marriage, divorce, and remarriage. Ethology and Sociobiology, 17, 363–377. ↩︎ ↩︎

 15. Vuleta, B. (2022, April 26). Divorce Rate in America [35 Stunning Stats for 2022]. legaljobs.io ↩︎ ↩︎

 16. Staff, T. W. (2019, April 9). Countries where divorce is illegal. The Week UK. theweek.co.uk ↩︎

 17. Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. (2013). Reasons for Divorce and Recollections of Premarital Intervention: Implications for Improving Relationship Education. Couple & family psychology, 2(2), 131–145. doi.org ↩︎

 18. Al-Krenawi, A. (2001). Women from Polygamous and Monogamous Marriages in an Out-Patient Psychiatric Clinic. Transcultural Psychiatry, 38(2), 187–199. doi.org ↩︎

 19. Hassouneh-Phillips, D. (2001). Polygamy and wife abuse: a qualitative study of Muslim women in America. Health Care for Women International 22, 735–748. ↩︎

 20. Kramer, S. (2020). ’Polygamy is rare around the world and mostly confined to a few regions’, Pew Research Center. pewresearch.org ↩︎

 21. Al-Krenawi, A. (1999). Women of polygamous marriages in primary health care centers. Contemporary Family Therapy 21, 417–430. ↩︎

 22. Valsiner, J. (1989). Organization of children’s social development in polygamic families. In Child Development in Cultural Context (ed. J. Valsiner), pp. 67–86. Hogrefe and Huber: Toronto. ↩︎

 23. Bergstrom, T. (1994). On the economics of polygyny. The impact of polygamy on women’s mental health. repositories.cdlib.org ↩︎

 24. ELBEDOUR, S., ONWUEGBUZIE, A.J., CARIDINE, C. & ABU-SAAD, H. (2002) The effect of polygamous marital structure on behavioral, emotional, and academic adjustment in children: a comprehensive review of the literature. Clinical Child and Family Psychology Review, 5(4), 255–271. ↩︎

 25. AL-KRENAWI, A. & GRAHAM, J.R. (1999) The story of Bedouin-Arab women in a polygamous marriage. Women Studies International Forum, 22, 497–509. ↩︎

 26. Kanazawa, S. (2008). Why Are There Virtually No Polyandrous Societies? Psychology Today. ↩︎

 27. Maness, T. J., & Anderson, D. J. (2007). Serial monogamy and sex ratio bias in Nazca boobies. Proceedings of the Royal Society (London), B: Biological Sciences, 274, 2047–2054. ↩︎

 28. Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating: Trade-offs and strategic pluralism. Behavior and Brain Sciences, 23, 573–644. ↩︎

 29. Borgerhoff Mulder M. (2009). Serial monogamy as polygyny or polyandry? : marriage in the tanzanian pimbwe. Human nature (Hawthorne, N.Y.), 20(2), 130–150. doi.org ↩︎

 30. Barker, M. (2005). This is my partner, and this is my… partner’s partner: Constructing a polyamorous identity in a monogamous world. Journal of Constructivist Psychology, 18(1), 75-88. ↩︎

 31. Garcia, J. R., Reiber, C., Massey, S. G., & Merriwether, A. M. (2012). Sexual hookup culture: A review. Review of General Psychology, 16(2), 161-176. ↩︎

 32. Ethnographic Atlas. (1962, January). Ethnology, 1(1), 113. doi.org ↩︎

 33. Cutrona, C. E. (1996). Social support in couples: Marriage as a resource in times of stress. Thousand Oaks, CA: Sage. ↩︎

 34. Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin, 118, 3–34. ↩︎

 35. Sanford, K. (2003). Expectancies and communication behaviour in marriage: Distinguishing proximal-level effects from distal-level effects. Journal of Social and Personal Relationships, 20, 391–402. ↩︎

 36. Rehman, U. S., Janssen, E., Newhouse, S., Heiman, J., Holtzworth-Munroe, A., Fallis, E., & Rafaeli, E. (2011). Marital satisfaction and communication behaviors during sexual and nonsexual conflict discussions in newlywed couples: a pilot study. Journal of sex & marital therapy, 37(2), 94–103. doi.org ↩︎

 37. Muise, A., Harasymchuk, C., Day, L. C., Bacev-Giles, C., Gere, J., & Impett, E. A. (2019). Broadening your horizons: Self-expanding activities promote desire and satisfaction in established romantic relationships. Journal of personality and social psychology, 116(2), 237–258. doi.org ↩︎

 38. Branand, B., Mashek, D., & Aron, A. (2019). Pair-Bonding as Inclusion of Other in the Self: A Literature Review. Frontiers in psychology, 10, 2399. doi.org ↩︎

 39. Lazarus, R. S., Kanner, A. D., Folkman, S., Plutchik, R., & Kellerman, H. (1980). Theories of emotion. ↩︎

 40. Bornstein, M. H. (Ed.). (2002). Handbook of Parenting: Practical Issues in Parenting, Volume 5. Taylor & Francis. ↩︎

 41. Bodnar, J., & Cliff, J. (1991). How to fight fair about money. Kiplinger’s Personal Finance Magazine, 45(7), 65-8. ↩︎

 42. Johnson, N. J., Backlund, E., Sorlie, P. D., & Loveless, C. A. (2000). Marital status and mortality: the national longitudinal mortality study. Annals of epidemiology, 10(4), 224–238. doi.org ↩︎ ↩︎

 43. Holt-Lunstad, J., Birmingham, W., & Jones, B. Q. (2008). Is there something unique about marriage? The relative impact of marital status, relationship quality, and network social support on ambulatory blood pressure and mental health. Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine, 35(2), 239–244. doi.org ↩︎ ↩︎

 44. Conger, R. D., Rueter, M. A., & Elder, G. H., Jr (1999). Couple resilience to economic pressure. Journal of personality and social psychology, 76(1), 54–71. doi.org ↩︎

 45. Claxton, A., & Perry-Jenkins, M. (2008). No Fun Anymore: Leisure and Marital Quality Across the Transition to Parenthood. Journal of marriage and the family, 70(1), 28–43. doi.org ↩︎

 46. Hirschfeld, R. M., Klerman, G. L., Gough, H. G., Barrett, J., Korchin, S. J., & Chodoff, P. (1977). A measure of interpersonal dependency. Journal of Personality Assessment, 41, 610-618. ↩︎

 47. Dupre, M. E., Beck, A. N., & Meadows, S. O. (2009). Marital trajectories and mortality among US adults. American journal of epidemiology, 170(5), 546-555. ↩︎

 48. Dupre, M. E., & Meadows, S. O. (2007). Disaggregating the effects of marital trajectories on health. Journal of Family Issues, 28(5), 623-652. ↩︎

 49. Zissimopoulos, J. M., Karney, B. R., & Rauer, A. J. (2015). Marriage and economic well being at older ages. Review of Economics of the Household, 13(1), 1-35. ↩︎

 50. Finkel, E. J., Norton, M. I., Reis, H. T., Ariely, D., Caprariello, P. A., Eastwick, P. W., … & Maniaci, M. R. (2015). When does familiarity promote versus undermine interpersonal attraction? A proposed integrative model from erstwhile adversaries. Perspectives on Psychological Science, 10(1), 3-19. ↩︎

 51. Mostova, O., Stolarski, M., & Matthews, G. (2022). I love the way you love me: Responding to partner’s love language preferences boosts satisfaction in romantic heterosexual couples. PloS one, 17(6), e0269429. doi.org ↩︎ ↩︎

 52. Grote, N. K., & Frieze, I. H. (1994). The measurement of Friendship‐based Love in intimate relationships. Personal Relationships, 1(3), 275-300. ↩︎

 53. Gottman, J. M., & Silver, N. (2021, March 1). The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Countrys Foremost Relationship Expert, Revised and Updated (Unabridged). Tantor and Blackstone Publishing. ↩︎ ↩︎

 54. Overall, N. C., Fletcher, G. J., & Simpson, J. A. (2010). Helping each other grow: romantic partner support, self-improvement, and relationship quality. Personality & social psychology bulletin, 36(11), 1496–1513. doi.org ↩︎

 55. Fowers, B. J. (2001). THE LIMITS OF A TECHINICAL CONCEPT OF A GOOD MARRIAGE: EXPLORING THE ROLE OF VIRTUE IN COMMUNICATION SKILLS. Journal of Marital and Family Therapy, 27(3), 327–340. doi.org ↩︎ ↩︎

 56. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1986, October). PREDICTING MARITAL SUCCESS WITH PREPARE: A PREDICTIVE VALIDITY STUDY. Journal of Marital and Family Therapy, 12(4), 403–413. doi.org ↩︎

 57. DEAL, J. E., WAMPLER, K. S., & HALVERSON, C. F. (1992). The Importance of Similarity in the Marital Relationship. Family Process, 31(4), 369–382. doi.org ↩︎

 58. McNaughton, D., Hamlin, D., McCarthy, J., Head-Reeves, D. & Schreiner, M. (2007). Learning to listen: Teaching an active listening strategy to pre-service education professionals. Topics in Early Childhood Special Education, 27: 223–231. doi.org ↩︎

 59. Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J., & Kashy, D. A. (2005). Perceptions of conflict and support in romantic relationships: the role of attachment anxiety. Journal of personality and social psychology, 88(3), 510–531. doi.org ↩︎

 60. Park, Y., Johnson, M. D., MacDonald, G., & Impett, E. A. (2019). Perceiving gratitude from a romantic partner predicts decreases in attachment anxiety. Developmental psychology, 55(12), 2692–2700. doi.org ↩︎

 61. Debnam, K. J., Howard, D. E., & Garza, M. A. (2014). If you don’t have honesty in a relationship, then there is no relationship: African American girls’ characterization of healthy dating relationships, a qualitative study. The journal of primary prevention, 35(6), 397–407. doi.org ↩︎

 62. Hogan, J. N., Crenshaw, A. O., Baucom, K., & Baucom, B. (2021). Time Spent Together in Intimate Relationships: Implications for Relationship Functioning. Contemporary family therapy, 43(3), 226–233. doi.org ↩︎

 63. Doohan, E. A. M., & Manusov, V. (2004). The communication of compliments in romantic relationships: An investigation of relational satisfaction and sex differences and similarities in compliment behavior. Western Journal of Communication (Includes Communication Reports), 68(2), 170-194. ↩︎

 64. Spremo M. (2020). Children and Divorce. Psychiatria Danubina, 32(Suppl 3), 353–359. ↩︎

 65. Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. (2013). Reasons for Divorce and Recollections of Premarital Intervention: Implications for Improving Relationship Education. Couple & family psychology, 2(2), 131–145. doi.org ↩︎ ↩︎

 66. Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R. D., & Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of sex & marital therapy, 40(4), 275–293. doi.org ↩︎

 67. Arikewuyo, A. O., Eluwole, K. K., & Özad, B. (2021). Influence of Lack of Trust on Romantic Relationship Problems: The Mediating Role of Partner Cell Phone Snooping. Psychological reports, 124(1), 348–365. doi.org ↩︎

 68. Staff, T. W. (2015, January 9). The origins of marriage: First love marriage in the world. The Week. theweek.com ↩︎

 69. Marriage. (n.d.). LII / Legal Information Institute. law.cornell.edu ↩︎

 70. The Catholic Church and Marriage. (n.d.). cathdal.org ↩︎

 71. Samadi, P., Alipour, Z., Salehi, K., Kohan, S., & Hashemi, M. (2021). The keys to a good and lasting marriage: Exploration of Iranian couple’s experiences. Journal of education and health promotion, 10, 474. doi.org ↩︎

 72. Gravningen, K., Mitchell, K. R., Wellings, K., Johnson, A. M., Geary, R., Jones, K. G., Clifton, S., Erens, B., Lu, M., Chayachinda, C., Field, N., Sonnenberg, P., & Mercer, C. H. (2017). Reported reasons for breakdown of marriage and cohabitation in Britain: Findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). PloS one, 12(3), e0174129. doi.org ↩︎ ↩︎

Auteurfoto van Amy Clark
Relatie Expert

Amy Clark

Amy Clark is een freelance schrijfster die zich toelegt op het onderwerp van relaties, huwelijk en gezinsleven. Al meer dan een decennium deelt ze een gelukkig huwelijksleven met …

Read full bio

Download de officiële app 😍

PumPum® app icon

PumPum®

Voor iPhone & Android
Blader door alle artikelen