Relaties ontrafelen door hechtingsstijlen

Duik in de diepgaande invloed van hechtingsstijlen op romantische intimiteit en ontdek hoe ze blijvende connecties in relaties creëren.

Op deze pagina

Het is een feit: relaties vereisen inzet en moeite. Een deel van die inzet houdt in dat we begrijpen hoe verschillende hechtingsstijlen onze interacties met elkaar beïnvloeden.

De hechtingstheorie is gebaseerd op het idee dat baby’s een veilige band met een primaire verzorger nodig hebben om te floreren en later in het leven gezonde sociale vaardigheden te ontwikkelen. In dit artikel gaan we dieper in op hoe deze band onze benadering van volwassen romantische relaties en de intimiteit binnen die relaties beïnvloedt. 1

Wil je meer voldoening uit je relaties halen? Ontdek hoe communicatie en hechtingsstijlen de dynamiek in relaties bepalen, en hoe je deze kennis in je voordeel kunt gebruiken.

Het begrijpen van hechtingsstijlen

Het begrijpen van hechtingsstijlen

In de jaren ‘50 ontwikkelde psycholoog John Bowlby een theorie over hechting, gebaseerd op zijn onderzoek naar kinderen die een ouderlijke scheiding doormaakten. Hij was van mening dat onze vroege hechting aan een primaire verzorger onze latere gedragingen in relaties bepaalt. 2

Deze theorie wordt tegenwoordig wereldwijd erkend en onderzocht door psychologen. Het wordt vaak aangehaald om te verklaren waarom mensen zich op bepaalde manieren gedragen of worstelen met intimiteit en relaties.

Er zijn vier voornaamste hechtingsstijlen: veilig, vermijdend, angstig en gedesorganiseerd. Hier is een uitleg van hoe deze stijlen van elkaar verschillen: 3

Het kennen van jouw eigen hechtingsstijl of die van je partner kan helpen om beter te communiceren en de relatie te versterken. Deze kennis kan je inzicht geven in gebieden waar jij of je partner mogelijk meer steun en begrip nodig hebben.

Wil je weten hoe de 4 hechtingsstijlen de romantiek beïnvloeden? Ontdek hoe veilige, angstige, vermijdende en gedesorganiseerde stijlen relaties vormen.


7 manieren waarop hechtingsstijlen intimiteit vormen

7 manieren waarop hechtingsstijlen intimiteit vormen

Het is cruciaal om te snappen hoe hechtingsstijlen de intimiteit in relaties beïnvloeden. Jouw hechtingsstijl kan de mate van vertrouwen en nabijheid die je ervaart bij je partner beïnvloeden, evenals hoe gemakkelijk je je voelt bij het communiceren en jezelf uiten.

Hier is een blik op hoe jouw hechtingsstijl het niveau van intimiteit in je relatie kan vormen:

1. Vertrouwen en veiligheid creëren

Vertrouwen is de sleutel tot elke relatie, en veilige hechtingsstijlen presteren meestal beter op dit vlak. Mensen met veilige hechtingsstijlen voelen zich meer op hun gemak bij het tonen van hun kwetsbaarheid, dus ze zullen waarschijnlijk snel openen en vertrouwen creëren. 4

Aan de andere kant, als jij of je partner een vermijdende, angstige of gedesorganiseerde hechtingsstijl hebben, kan het langer duren om vertrouwen te creëren en je veilig te voelen in de relatie. Deze stijlen zijn meestal meer op hun hoede en gesloten voor kwetsbaarheid.

Het opbouwen van vertrouwen is cruciaal in relaties. Ontdek hoe communicatiestijlen de intimiteit beïnvloeden en emotionele verbindingen vormen tussen partners.

2. Behoeften uitdrukken

Het kennen en respecteren van de behoeften van je partner is cruciaal voor het bevorderen van intimiteit. Bij veilige hechtingsstijlen zijn individuen meestal comfortabel met het uiten van hun verlangens en behoeften, wat leidt tot meer open communicatie. 5

Open communicatie in relaties is belangrijk, maar het kan lastiger zijn voor degenen met onveilige hechtingsstijlen. Als jij of je partner een angstige, vermijdende of gedesorganiseerde hechtingsstijl hebben, kan het moeilijk zijn om je eerlijk en open te uiten.

Je zou kunnen voelen dat je jezelf constant moet bewijzen of dat je partner niet begrijpt wat je nodig hebt. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en afstand in de relatie.

3. Balans tussen onafhankelijkheid en verbondenheid

Het creëren van een evenwicht tussen onafhankelijkheid en samenzijn is essentieel voor het bevorderen van intimiteit. Het is belangrijk om hobby’s en activiteiten te vinden die beide partners graag samen doen en tijd te maken voor individuele bezigheden. 6

Veilige hechtingsstijlen doen het vaak goed met deze balans omdat ze meestal open en comfortabel zijn met intimiteit. Aan de andere kant kunnen degenen met angstige, vermijdende of gedesorganiseerde hechtingsstijlen moeite hebben om deze balans te vinden.

Ze kunnen het gevoel hebben dat er te veel nabijheid of afstand is in de relatie. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en spanning in de relatie creëren.

Het weten hoe je onafhankelijkheid en samenzijn kunt balanceren is essentieel. Ontdek tips voor het laten bloeien van introvert-extrovert relaties op een harmonieuze manier.

4. Vertrouwen in je partner

Het is volkomen normaal om emotionele steun van je partner te verwachten en op hem/haar te leunen voor troost. Mensen met een veilige hechtingsstijl voelen zich doorgaans op hun gemak bij het uiten van hun gevoelens en het vragen om hulp aan hun partners.

Echter, degenen met angstige, vermijdende of gedesorganiseerde hechtingsstijlen kunnen het lastig vinden om hun partner te vertrouwen. Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen bij intimiteit of moeite hebben om iemand anders voldoende te vertrouwen om op hem/haar te leunen voor emotionele steun.

5. Conflict oplossen

Elke relatie kent zo nu en dan conflicten, en het is essentieel om te weten hoe je deze kunt oplossen om intimiteit te creëren. Mensen met een veilige hechtingsstijl kunnen doorgaans beter omgaan met conflicten omdat ze meer open en comfortabel zijn in het communiceren van hun gevoelens. 7

Voor mensen met een onveilige hechtingsstijl kan het uiten van hun behoeften en verlangens in een conflict lastig zijn. Dit kan leiden tot boosheid of wrok, wat afstand in de relatie creëert.

Betere conflictresolutie is slechts één van de voordelen van het afstemmen van communicatiestijlen. Ontdek hoe het aanpassen van je aanpak de verstandhouding in relaties kan verbeteren.

5. Emotionele kwetsbaarheid

Je openstellen en emotioneel kwetsbaar zijn tegenover je partner is cruciaal voor het opbouwen van intimiteit. Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben doorgaans minder moeite om open en kwetsbaar te zijn in relaties omdat ze zich veilig en zeker voelen bij hun partners. 8

Aan de andere kant kunnen degenen met een onveilige hechtingsstijl moeite hebben om hun emoties te uiten omdat ze zich niet volledig op hun gemak voelen bij intimiteit. Ze kunnen bang zijn om beoordeeld of afgewezen te worden door hun partner en het moeilijk vinden om zich open te stellen.

6. Communicatiepatronen

De manier waarop je communiceert met je partner kan een aanzienlijke invloed hebben op het niveau van intimiteit in je relatie. Mensen met een veilige hechtingsstijl voelen zich doorgaans op hun gemak bij het uiten van hun gevoelens, dus hun communicatie is vaak open en eerlijk.

Daarentegen kunnen degenen met een onveilige hechtingsstijl moeite hebben om over hun gevoelens te praten of te vragen wat ze nodig hebben. Dit kan leiden tot misverstanden en gevoelens van afstand in de relatie.

Het afstemmen van communicatiepatronen kan helpen om de kloof in relaties te overbruggen. Ontdek strategieën om verschillende communicatiestijlen in evenwicht te brengen.

7. Samen besluiten nemen en doelen bepalen

Het is cruciaal in elke relatie om te weten hoe je samen kunt werken en besluiten kunt nemen. Mensen met een veilige hechtingsstijl voelen zich meestal op hun gemak bij het samen bepalen en bereiken van doelen, terwijl degenen met een onzekere hechtingsstijl het wellicht lastig vinden om compromissen te sluiten. 9

Dit kan een spanningsveld in de relatie veroorzaken, omdat een partner het gevoel kan krijgen dat zijn/haar mening niet wordt meegenomen. Het is belangrijk om samen te werken en compromissen te sluiten om gezamenlijke doelen te bereiken en zo de intimiteit te versterken. 10

Het inzicht krijgen in hechtingsstijlen binnen relaties kan je helpen te herkennen welke aspecten aandacht nodig hebben om begrip en intimiteit te stimuleren. Vergeet niet, communicatie is de sleutel in elke relatie!

Naast hechtingsstijlen hebben ook andere factoren, zoals communicatiestijlen, een diepgaande invloed op de kwaliteit van onze relaties. Leer hoe je deze factoren kunt sturen om de communicatie in je relatie te verbeteren.


  1. Simpson, J. A., & Steven Rholes, W. (2017). Adult Attachment, Stress, and Romantic Relationships. Current opinion in psychology, 13, 19–24. ↩︎

  2. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books; New York. ↩︎

  3. Duschinsky, R. (2015). The emergence of the disorganized/disoriented (D) attachment classification, 1979–1982.History of Psychology, 18(1), 32–46. ↩︎

  4. Holmes, J. G., & Rempel, J. K. (1989). Trust in close relationships. In C. Hendrick (Ed.), Review of personality and social psychology (pp. 187-220). London: Sage. ↩︎

  5. Berscheid, E. (2010). Love in the fourth dimension. Annual review of psychology, 61, 1-25. ↩︎

  6. Kyeong, S., Eom, H., Kim, M. K., Jung, Y. H., Park, S., & Kim, J. J. (2019). Neural basis of romantic partners’ decisions about participation in leisure activity. Scientific reports, 9(1), 14448. doi.org ↩︎

  7. Gurman, A. S. (2008). A framework for the comparative study of couple therapy. In Alan S Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 1-30). New York, NY: Guilford Press. ↩︎

  8. Sels, L., Ceulemans, E., Bulteel, K., & Kuppens, P. (2016). Emotional Interdependence and Well-Being in Close Relationships. Frontiers in Psychology, 7. ↩︎

  9. Dush, C. M. K., & Amato, P. R. (2005). Consequences of relationship status and quality for subjective well-being. Journal of Social and Personal Relationships, 22(5), 607–627. ↩︎

  10. Reese-Weber, M., & Bartle-Haring, S. (1998). Conflict Resolution Styles in Family Subsystems and Adolescent Romantic Relationships. Journal of Youth and Adolescence, 27(6), 735–752. ↩︎

Auteurfoto van Amy Clark
Relatie Expert

Amy Clark

Amy Clark is een freelance schrijfster die zich toelegt op het onderwerp van relaties, huwelijk en gezinsleven. Al meer dan een decennium deelt ze een gelukkig huwelijksleven met …

Read full bio

Download de officiële app 😍

PumPum® app icon

PumPum®

Voor iPhone & Android
Blader door alle artikelen